Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình MBA được thiết kế để chuẩn bị cho các nhà quản lý đối với nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Ngoài nền tảng kinh doanh vững chắc (Kế toán, Tài chính, Kinh tế, Chiến lược, Quản lý, Doanh nhân và Quản lý Dự án), sinh viên phát triển các kỹ năng phân tích, lãnh đạo và giao tiếp cần thiết cho sự nghiệp quản lý. Học sinh có thể tùy chỉnh giáo dục của họ bằng cách phát triển sự tập trung tập trung vào các mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

As a university of innovation, California University Of Management And Technology is constantly looking for ways to provide the most effective education to help our students achieving their learning a ... Đọc thêm

As a university of innovation, California University Of Management And Technology is constantly looking for ways to provide the most effective education to help our students achieving their learning and career goals. Đọc ít hơn