Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) cung cấp cho sinh viên năng lực cốt lõi về các kỹ năng quản lý chiến lược, hành vi và ứng dụng để quản lý tổ chức một cách hiệu quả. Các sinh viên tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ CALUMS dự kiến sẽ theo đuổi các vị trí quản lý từ cấp cơ sở đến cấp điều hành trong các doanh nghiệp kinh doanh được phân loại theo mã Phân loại Nghề nghiệp Tiêu chuẩn của Bộ Lao động Hoa Kỳ 11-1011, 11-1021, 11-2022, 11- 3011, 11-3051, 11-3071, 11-9021, 11-9151, 11-9199, 13-1051, 13-1111, 25-1011.

Học sinh se:

Phát triển quan điểm của cấp điều hành về các hệ thống kinh tế và mối quan hệ giữa doanh nghiệp và xã hội.

Phát triển quan điểm toàn cầu về hoạt động kinh doanh.

Cung cấp nền tảng về các khái niệm và ứng dụng của các phương pháp định lượng và công nghệ thông tin trong môi trường kinh doanh.

Kích thích trí tò mò của học sinh, phát triển khả năng sáng tạo và logic của họ, đồng thời khuyến khích sự đa dạng về nhân khẩu học và các nguyên tắc đạo đức.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) sẽ có thể:

Thể hiện và thể hiện sự hiểu biết lý thuyết và thực tiễn về vai trò của quản lý và lãnh đạo trong việc tổ chức các quá trình chiến lược.

Thể hiện các kỹ năng định lượng cần thiết cho việc hoạch định chiến lược, chiến thuật và hoạt động của các quyết định trong các tổ chức kinh doanh.

Thể hiện các kỹ năng định lượng và định tính cần thiết để đánh giá hoạt động của một tổ chức.

Áp dụng các kỹ năng quản lý dự án, làm việc theo nhóm và cơ cấu tổ chức trong lập kế hoạch chiến lược.

Được chuẩn bị về mặt giáo dục cho việc làm ở vị trí họ chọn và tiếp tục học lên tiến sĩ, nếu họ chọn.

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2021

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

California University of Management and Sciences (CALUMS) is a private institution of higher education. California University of Management and Sciences is fully committed to protecting academic freed ... Đọc thêm

California University of Management and Sciences (CALUMS) is a private institution of higher education. California University of Management and Sciences is fully committed to protecting academic freedom to inquire and express truth in whatever forms it is found. Đọc ít hơn