Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Fundada en 1913, la Facultad de Derecho es un centro académico de vanguardia con proyección y prestigio internacional enfocado a la educación accesible, la reflexión, el análisis y la práctica del der ... Đọc thêm

Fundada en 1913, la Facultad de Derecho es un centro académico de vanguardia con proyección y prestigio internacional enfocado a la educación accesible, la reflexión, el análisis y la práctica del derecho como instrumento de transformación social con una perspectiva de justicia que cultiva la dignidad humana. Đọc ít hơn
San Juan
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.