Thạc sĩ quản trị kinh doanh quản lý quốc tế

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The school is part of the University of Rennes 1, located in Brittany, in the Western part of France. Founded in 1956, IGR-IAE Rennes is a founding member of the national network of University Busines ... Đọc thêm

The school is part of the University of Rennes 1, located in Brittany, in the Western part of France. Founded in 1956, IGR-IAE Rennes is a founding member of the national network of University Business Schools, the IAE France network, which comprises 36 select members throughout France. Đọc ít hơn
Rennes
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.