Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Tài chính

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình cung cấp cho sinh viên các khái niệm lý thuyết và thực tiễn về quản lý và điều hành kinh doanh, tập trung mạnh vào tài chính, dựa trên các nghiên cứu trường hợp và bối cảnh trên quy mô toàn cầu và khu vực. MBA về Tài chính này, nói chung, sẽ chuẩn bị cho sinh viên quản lý rủi ro tài chính và, ngoài ra, cung cấp cho bạn tùy chọn học tài chính doanh nghiệp, tất cả với tầm nhìn toàn cầu. Trọng tâm là phát triển kiến thức về các ngành cơ bản và kỹ năng phân tích tài chính cần thiết để hiểu và định hướng công việc của các chuyên gia hoạt động và chức năng khác trong cấu hình thương mại hoặc kinh doanh.

128467_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpgHeadway / Bapt

Chương trình giảng dạy

Khóa học cốt lõi

 • Kế toán quản trị ACCO 501
 • Kinh tế quản lý ECON 519
 • Tài chính quản lý FINA 503
 • MANA 501 Hành vi tổ chức
 • Phương pháp nghiên cứu MANA 600
 • Quản lý tiếp thị Mark 511
 • Thống kê STAT 555 cho việc ra quyết định

Yêu cầu đặc biệt

 • FINA 702 Tài chính doanh nghiệp
 • FINA 706 Đầu tư và thị trường tài chính

Môn tự chọn đặc biệt

 • FINA 704 Tài chính doanh nghiệp
 • Công cụ tài chính phái sinh FINA 705
 • FINA 707 Quản lý rủi ro trong các tổ chức tài chính
 • FINA 708 Tài chính khu vực công và doanh nghiệp vừa và nhỏ và các tổ chức phi lợi nhuận
 • FINA 709 Tài chính doanh nghiệp toàn cầu và bền vững
 • Tài chính quốc tế FINA 715
 • FINA 716 Thị trường tiền tệ, ngân hàng và đầu tư
 • Kiến thức đầu tư nâng cao FINA 717

Yêu cầu bằng cấp

 • FINA 721 * Luận văn tài chính
 • MANA 742 * Mô phỏng
 • Khóa học tự chọn miễn phí

* Khóa học

Ghi chú:

1 Sinh viên không tập trung Quản trị Kinh doanh phải tham gia khóa học ACCO 500.
2 Tìm hiểu trên IRB.net về các chứng chỉ IRB mà bạn phải hoàn thành khi đăng ký Luận án, nếu không có quá trình này, bạn không thể thực hiện nghiên cứu. Hỏi giáo viên của bạn hoặc ghé thăm trường để biết thêm thông tin.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el pa ... Đọc thêm

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el país. Acreditada por la prestigiosa agencia Middle States Commission on Higher Education, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo tiene además, diversas acreditaciones profesionales las cuales le añaden un sello de calidad a la educación de sus estudiantes. Đọc ít hơn