Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Quản lý chất lượng

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ Quản lý chất lượng cung cấp các kỹ năng để quản lý hiệu quả mối quan hệ giữa các hệ thống chất lượng và sự phát triển hiện tại và tương lai của các tổ chức. Tốt nghiệp thạc sĩ này có thể làm giám đốc điều hành trong các công ty sản xuất và dịch vụ, chuyên gia kiểm soát quy trình thống kê, tư vấn thiết kế và thực hiện các mô hình quản lý chất lượng, tư vấn cho việc lựa chọn và đánh giá công nghệ, thiết bị và hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động, đánh giá các hệ thống kiểm soát chất lượng, trong số những người khác.

128467_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpgHeadway / Bapt

Chương trình giảng dạy

Khóa học cốt lõi

 • Kế toán quản trị ACCO 501
 • Kinh tế quản lý ECON 519
 • Tài chính quản lý FINA 503
 • MANA 501 Hành vi tổ chức
 • Phương pháp nghiên cứu MANA 600
 • Quản lý tiếp thị Mark 511
 • Thống kê STAT 555 cho việc ra quyết định

Yêu cầu đặc biệt

 • Hệ thống kiểm soát chất lượng MANA 609
 • MANA 625 Nguyên tắc quản lý chất lượng toàn diện
 • Thống kê chất lượng QUMA 655

Môn tự chọn đặc biệt

 • Giám sát nâng cao HURM 715
 • QUMA 600 Sáu Sigma
 • Phát triển nhóm và làm việc nhóm QUMA 626
 • QUMA 727 Nguyên tắc phát triển tiêu chuẩn ISO
 • QUMA 728 Tổng chất lượng trong quản lý nguồn nhân lực
 • Tái cấu trúc QUMA 729

Yêu cầu bằng cấp

 • QUMA 733 * Luận văn quản lý chất lượng
 • MANA 742 * Mô phỏng
 • Khóa học tự chọn miễn phí

* Khóa học

Đề xuất các khóa học tự chọn miễn phí:

 • ENTR 600 Xác định và đánh giá các cơ hội kinh doanh
 • Phát triển kế hoạch kinh doanh ENTR 602
 • Thương mại điện tử ENTR 601
 • ENTR 603 Thiết kế và cơ cấu tổ chức cho doanh nghiệp

Ghi chú:

1 Sinh viên không tập trung Quản trị Kinh doanh phải tham gia khóa học ACCO 500.
2 Tìm hiểu trên IRB.net về các chứng chỉ IRB mà bạn phải hoàn thành khi đăng ký Luận án, nếu không có quá trình này, bạn không thể thực hiện nghiên cứu. Hỏi giáo viên của bạn hoặc ghé thăm trường để biết thêm thông tin.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el pa ... Đọc thêm

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el país. Acreditada por la prestigiosa agencia Middle States Commission on Higher Education, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo tiene además, diversas acreditaciones profesionales las cuales le añaden un sello de calidad a la educación de sus estudiantes. Đọc ít hơn

Chứng nhận

AACSB Accredited