Cốt lõi

 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý dự án hiệu quả
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Kế toán tài chính
 • Quản lý chiến lược
 • Kinh tế Quản lý
 • Hành vi Tổ chức

Môn tự chọn

 • Viết học thuật
 • Tiếp thị kỹ thuật số / Thương mại trực tuyến
 • Phân tích thị trường nước ngoài
 • Xe buýt. Comms. Chủ đề 1 - Viết
 • Tiếp thị dịch vụ

Sự định hướng

 • Y tế công nhận
 • Đạo đức Y tế / CSR
 • Chính sách chăm sóc sức khỏe
 • Lãnh đạo chăm sóc sức khỏe
 • An toàn cho bệnh nhân
 • Quản lý rủi ro chăm sóc sức khỏe
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019