Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) về lãnh đạo toàn cầu

Chung

Chương trình mô tả

Äược các trÆ°á»ng Äại há»c Canada mang Äến Ai Cập, nhiá»m vụ của UPEI MBA trong lãnh Äạo toàn cầu là phát triá»n các nhà quản lý và lãnh Äạo doanh nghiá»p toàn cầu có trách nhiá»m vá» mặt Äạo Äức và xã há»i.

Thông qua viá»c cung cấp má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy thá»±c tế tích hợp và nghiêm ngặt vá» mặt há»c thuật, chÆ°Æ¡ng trình Äược thiết kế Äá» nâng cao bá» kỹ nÄng và khả nÄng ra quyết Äá»nh cần thiết trong môi trÆ°á»ng kinh doanh quá»c tế nÄng Äá»ng ngày nay.

Há»c sinh hoàn thành 14 khóa há»c cÅ©ng nhÆ° má»t mô-Äun Äá»nh hÆ°á»ng kỹ nÄng MBA của chÆ°Æ¡ng trình MBA khi bắt Äầu chÆ°Æ¡ng trình. Mô hình Äoàn há» cho phép sinh viên tiến bá» thông qua chÆ°Æ¡ng trình ứng dụng cùng nhau nhÆ° má»t cá»ng Äá»ng ngÆ°á»i há»c, cung cấp há» trợ mạnh mẽ cho sinh viên Äá» Äạt Äược các mục tiêu cá nhân và há»c tập.

126780_business-3152586__340.jpg

rawpixel / Pixabay

  • Thá»i lượng: Mô hình Äoàn há» Äược giao hÆ¡n 12 tháng
  • Äại há»c cấp bằng: Äại há»c Prince Edward Island (UPEI)
  • Chuyên ngành: Lãnh Äạo toàn cầu
  • Liên kết Äến trang web Äá» biết thêm thông tin: href = "https://www.uofcanada.edu.eg/faculties/master-of-business-adftime/
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The Universities of Canada in Egypt (UofCanada) as the first International Branch Campus (IBC) in the New Administrative Capital of Egypt, is hosting a consortium of Canadian Universities. As of today ... Đọc thêm

The Universities of Canada in Egypt (UofCanada) as the first International Branch Campus (IBC) in the New Administrative Capital of Egypt, is hosting a consortium of Canadian Universities. As of today, UofCanada is hosting the branch campus of the University of Prince Edward Island (UPEI) for specific undergraduate and graduate studies. Other Canadian universities will be joining us soon. Đọc ít hơn