Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA), Kinh tế

Chung

Đọc thêm về chương trình này trên trang web của trường

Chương trình mô tả

Chương trình này được ACICS - Hội đồng công nhận các trường đại học và trường độc lập công nhận.

Chương trình MBA của chúng tôi cho phép sinh viên có được kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Kinh tế

Chương trình cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chất lượng cao, chuyên nghiệp trong quản trị kinh doanh, qua đó hội đủ điều kiện để họ có nhiều cơ hội việc làm đa dạng hơn.

Chương trình MBA bao gồm ba thành phần học thuật: yêu cầu cốt lõi, tự chọn tập trung và trải nghiệm capstone. Để tốt nghiệp với bằng MBA, sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 36 tín chỉ, trong đó 24 tín chỉ là khóa học cốt lõi và 12 tín chỉ là môn tự chọn tập trung.

Yêu cầu cốt lõi

Các yêu cầu cốt lõi bao gồm 9 khóa học bắt buộc, trị giá 24 tín chỉ.

Tên khóa học

Yêu cầu tập trung

Yêu cầu tập trung là lấy bốn lớp (12 tín chỉ) từ nồng độ này. Mỗi tập trung bao gồm một nhóm tám khóa học. Khoảng 42% sinh viên chọn tập trung vào các vấn đề toàn cầu, trong khi 29% mỗi sinh viên chọn Kinh doanh và Kinh tế

Trong mỗi học kỳ, học sinh phải hoàn thành hai khóa học bắt buộc và một khóa học tập trung. Học sinh phải hoàn tất CAPS 501 trong học kỳ đầu tiên.

Kinh tế học

Kinh tế

Tên khóa học

Thủ tục nhập học MBA

Trang web tuyển sinh của chúng tôi cung cấp cho sinh viên trong nước và quốc tế những thông tin cần thiết để áp dụng cho chương trình MBA của chúng tôi.

Đại học Quốc tế BAU tìm kiếm những sinh viên sáng tạo, những nhà tư tưởng phê phán, và sẵn sàng đưa cuộc sống trí tuệ và chuyên nghiệp của họ lên một tầm cao mới. Đơn đăng ký sẽ không được xem xét hoàn chỉnh cho đến khi BAU nhận được tất cả các giấy tờ cần thiết. Sau khi ứng dụng hoàn tất, chúng được xem xét cẩn thận. Các ứng viên được đánh giá về các yêu cầu nhập học và được lựa chọn phù hợp.

Người nộp đơn được xử lý trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Việc gửi tất cả các tài liệu được yêu cầu trong một gói có thể giúp đẩy nhanh quá trình đăng ký. Trong một số trường hợp, học sinh có thể trì hoãn việc ghi danh. Học sinh trì hoãn việc ghi danh sẽ có nghĩa vụ phải đáp ứng bất kỳ học phí và lệ phí nào được yêu cầu khi ghi danh.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Bay Atlantic University was established in 2013 as a private but non-profit institution of higher education which aims at providing a unique and invaluable opportunity to train world citizens who poss ... Đọc thêm

Bay Atlantic University was established in 2013 as a private but non-profit institution of higher education which aims at providing a unique and invaluable opportunity to train world citizens who possess the necessary tools for living up to our global vision. Đọc ít hơn