© © Schiller International University

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chung

Có sẵn 4 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Power of a Global Mindset with the Approach of a New Generation. Some people like to think about possibilities. We are here to develop thinkers into world savvy achievers.

The Power of a Global Mindset with the Approach of a New Generation. Some people like to think about possibilities. We are here to develop thinkers into world savvy achievers. Đọc ít hơn
Paris , Tampa , Madrid , Heidelberg + 3 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.