Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chung

Chương trình mô tả

3e6e0395b32d159cde121f7759cf3158_7703.jpg

Tại sao chọn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Ilia State University ?

  • Ilia State University Khoa Quản lý, Công nghệ và Giáo dục là điểm đến học tập số 1 của sinh viên năm nhất Georgia kể từ năm 2015.
  • Khả năng thực tập trong các thực thể công cộng và các doanh nghiệp tư nhân.
  • Sinh viên trở thành chuyên gia trong quản lý chiến lược của một công ty.
  • Ilia State University cung cấp cơ sở vật chất hiện đại, thư viện tuyệt vời và cuộc sống sinh viên sôi động.
  • Sinh viên của chúng tôi có cơ hội trải qua một học kỳ trao đổi tại hơn 30 trường đại học châu Âu trong chương trình Erasmus +.

Sự miêu tả

Mục đích của Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là chuẩn bị các chuyên gia có thể hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng; là cạnh tranh trên thị trường địa phương cũng như toàn cầu. Có được kiến thức lý thuyết, thực nghiệm và thực tiễn sâu sắc và toàn diện trong quản lý, một sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể đóng vai trò là một chuyên gia độc lập, đáng tin cậy trong quá trình đưa ra chiến lược của một công ty / tổ chức, đánh giá và phát triển; xác định các vấn đề bằng cách sử dụng các công cụ ra quyết định và để giải quyết chúng một cách hiệu quả; trở thành một thành viên hiệu quả của một nhóm của một tổ chức / công ty; tham gia / hợp tác hiệu quả trong môi trường đa ngành dựa trên chiến lược của một công ty / tổ chức; tham gia vào các cuộc tranh luận chuyên môn và học thuật và ủng hộ chiến lược / quyết định của một công ty.

Thời lượng chương trình là 4 học kỳ (120 tín chỉ).

Bằng cấp học thuật

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Yêu cầu nhập học

  • Hoàn thành thành công nghiên cứu cử nhân
  • Kinh nghiệm làm việc tối thiểu một năm
  • Trình độ tiếng anh

Thời hạn

  • Tuyển sinh cho học kỳ mùa thu: 10 tháng 8
  • Tuyển sinh cho học kỳ mùa xuân: 30 tháng 11

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập chúng tôi @ https: // ILIAUNI .edu.ge / en / quốc tế

8b3251d9c34e03423f2489e9e4a59697_32905.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng 4 2020

Giới thiệu về trường

Ilia State University was founded in 2006, as a result of the unification of 6 different academic institutes with long and varied histories. Currently, Ilia State University is one of the leading rese ... Đọc thêm

Ilia State University was founded in 2006, as a result of the unification of 6 different academic institutes with long and varied histories. Currently, Ilia State University is one of the leading research and educational institutions in Georgia, which aims to create, transfer and apply knowledge for the purposes of scientific advancement and societal development at the local as well as at the international level. ISU provides extremely advanced academic community where the students can learn from experts and gain the qualification they are looking for. Ilia State University represents a special connection between students and professors – a multifunctional educational and scientific institution where the joint work of professors, students, researchers and instructors creates a unified space for higher education and research. Đọc ít hơn