Thạc sĩ Quản lý xây dựng và quản lý xây dựng quốc tế - Quản lý xây dựng quốc tế- MBA

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

To provide our students with a comprehensive education, educating leaders and professionals who are prepared to respond to the needs of a global world, to contribute value in their professions and to ... Đọc thêm

To provide our students with a comprehensive education, educating leaders and professionals who are prepared to respond to the needs of a global world, to contribute value in their professions and to social progress through an entrepreneurial spirit and social commitment. Đọc ít hơn
Madrid , Thượng Hải , San Diego , Irvine , Cộng đồng Valencian , Alcobendas , Santa Cruz de Tenerife , Villaviciosa de Odón , Tây Ban Nha trực tuyến , Las Palmas de Gran Canaria + 9 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.