Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh - Quản lý Kỹ thuật số

Chung

Có sẵn 4 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Unique among universities in Lebanon, USEK was the first university to be established by Lebanese citizens, this case by the Lebanese Maronite Order (OLM) monks, who have been placing their values in ... Đọc thêm

Unique among universities in Lebanon, USEK was the first university to be established by Lebanese citizens, this case by the Lebanese Maronite Order (OLM) monks, who have been placing their values in education since the 7th century. Đọc ít hơn
Jounieh , Zahlé , Chekka , Rmaych + 3 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.