Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Chung

Chương trình mô tả

Biểu tượng AMBA

Được quốc tế công nhận bởi Hiệp hội Quản trị Kinh doanh (AMBA), Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) (GSB), Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) đã trở thành một nhà lãnh đạo thị trường giữa các quốc đảo Thái Bình Dương với danh tiếng về chất lượng và sự liên quan của khu vực. Những đặc điểm này đã góp phần đáng kể cho sự gia tăng số lượng sinh viên đăng ký trong thập kỷ này và cho tới khi tốt nghiệp của hơn 500 sinh viên. Chương trình không chỉ đóng góp đáng kể và đánh giá cao cho việc giải quyết vấn đề thiếu hụt các nhà quản lý có tay nghề trong khu vực mà còn giúp ích cho sự phát triển của USP. Ở cấp độ cá nhân, sinh viên tốt nghiệp báo cáo sự đánh giá cao về sự pha trộn của lý thuyết và thực hành trong khi nghiên cứu Tracer năm 2007 cho thấy các sinh viên tốt nghiệp MBA của USP có mức lương trung bình 66 phần trăm so với thu nhập trước khi có bằng MBA. Các nhân viên về chương trình MBA, cả về học thuật và hành chính, đều được tìm thấy là có trình độ cao, có khả năng và cam kết cao. Họ đã được chìa khóa cho sự thành công của chương trình.

Nhóm đánh giá đã rất ấn tượng với chất lượng cao của cả nhân viên của Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) Graduate School of Business (GSB), cũng như chương trình được cung cấp. Các cơ sở giảng dạy có tiêu chuẩn quốc tế và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hiện tại. Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) có hình dạng tài chính xuất sắc, có cấu trúc lệ phí sinh viên thích hợp.

Business_pexels-ảnh-288477

Chương trình MBA:

Chương trình MBA bao gồm 12 khóa học. Những điều này có thể được hoàn thành trong một năm học toàn thời gian, hoặc hai đến bốn năm bán thời gian. Có ba tam cá nguyệt. Ba tam cá nguyệt dài 12 tuần; Sinh viên toàn thời có bốn khóa học trong mỗi ba tháng này. Sinh viên bán thời gian lấy một hoặc hai khóa học cho mỗi tam cá nguyệt.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The University of the South Pacific (USP) is the premier provider of tertiary education in the Pacific region and an international centre of excellence for teaching, research consulting and training o ... Đọc thêm

The University of the South Pacific (USP) is the premier provider of tertiary education in the Pacific region and an international centre of excellence for teaching, research consulting and training on all aspects of Pacific culture, environment and human resource development needs. Đọc ít hơn

Chứng nhận