Danh sách các khu vực mới nổi của nghiên cứu

  • Bán lẻ
  • Tiếp thị nông thôn
  • chăm sóc sức khỏe
  • bao gồm tài chính

Danh sách các khu vực tập trung nghiên cứu

1) Toàn cầu hóa Tài chính và gợi ý 2) Global khả năng cạnh tranh và chiến lược nhân sự 3) Quản lý Công nghệ và Sáng tạo 4) Quản lý Tài nguyên & Phát triển bền vững 5) Doanh nghiệp xã hội 6) Trách nhiệm doanh nghiệp, đạo đức và trách nhiệm 7) Kế toán & Tài chính 8) Quy tắc kinh tế xã hội của Chủ nghĩa cực đoan ở Ấn Độ 9) Bưu vật giống hình môi chuyển đổi nông thôn 10) Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội với chú trọng vào Kỷ luật Khoa học Chính trị, Tâm lý học và Giáo dục.

11) Văn hóa Văn học & Xã hội - Emerging Trends 12) Kế hoạch nhân sự & Sáp nhập và mua lại 13) Kế hoạch Tài chính & Sáp nhập và mua lại 14) Đo lường hiệu quả HR Sử dụng nhân sự Metrics 15) Nghiên cứu tại thị trường đang nổi Finance..Looking cho tương lai 16) giá dầu danh sách và mới nổi thị trường chứng khoán

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 3 các khóa học tại K L University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date