Thạc sĩ quản trị kinh doanh (mba)

Chung

Chương trình mô tả

Cập nhật lần cuối Tháng 12 2017

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

The Hellenic Open University was founded as a self-administered State University with its premises located mainly in Patras Greece. The University accepted its first students in 1998. It has four Scho ... Đọc thêm

The Hellenic Open University was founded as a self-administered State University with its premises located mainly in Patras Greece. The University accepted its first students in 1998. It has four Schools (Social Sciences, Applied Arts, Science and Technology and Humanities). Đọc ít hơn