Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

We bring our student-centric ethos to Ras al Khaimah ensuring the students are at the heart of everything we do in terms of curriculum, teaching and campus life. We offer flexible timetables to suit s ... Đọc thêm

We bring our student-centric ethos to Ras al Khaimah ensuring the students are at the heart of everything we do in terms of curriculum, teaching and campus life. We offer flexible timetables to suit students’ needs and to accommodate working professionals. Classes are delivered in English, and qualifications awarded will be the same as what we award here in the UK. Đọc ít hơn
Al Jazirah Al Hamra
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.