Tổng giám đốc điều hành của quản trị kinh doanh

Chung

Chương trình mô tả

Đây là chương trình cốt lõi của trường kinh doanh IPMI. Chương trình, với sự cải thiện liên tục, đã được chạy trong hai mươi năm và sản xuất một số nhà quản lý chuyên nghiệp và các nhà lãnh đạo. Các tính năng chính của chương trình là:

Harvard Business School Phương pháp Case-Study

Chương trình giảng dạy IPMI Business School đã quen nhanh chóng với những thay đổi của các khái niệm và thực tiễn trong kinh doanh. Giống như Harvard Business School, IPMI Business School chủ yếu là một trường kinh doanh trường học tập với nghiên cứu từ Đại học Harvard, INSEAD, và IPMI Business School chính nó. Việc sử dụng các trường hợp, tỷ lệ giữa các trường hợp và khung khái niệm khác nhau tùy thuộc vào các đối tượng và các chương trình học.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) bắt sự phức tạp và mơ hồ cố hữu trong thế giới thực ra quyết định và thực hiện trong lớp học thông qua nghiên cứu trường hợp chứ không phải thông qua các bài giảng chỉ. Lớp thảo luận các tình huống kinh doanh cuộc sống tái điều hướng dẫn học sinh xác định các vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và cung cấp cho quan điểm toàn diện. Tương tự như vậy, nó cho phép các sinh viên để phát triển mạnh mẽ phân tích và giải quyết vấn đề và kỹ năng ra quyết định. Ngoài ra, nó cũng cung cấp cho sinh viên những kỹ năng được áp dụng để hiểu rõ sự năng động của doanh nghiệp.

Giao hàng tận nơi tiếng Anh

Lớp IPMI Business School được bằng tiếng Anh, cung cấp cho sinh viên những kỹ năng áp dụng và khuyến khích sự tự tin trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Tuyệt vời Curriculum

Chương trình giảng dạy IPMI Business School đã quen nhanh chóng với những thay đổi của các khái niệm và thực tiễn trong kinh doanh. Giống như Harvard Business School, IPMI Business School chủ yếu là một trường kinh doanh trường nghiên cứu sử dụng các nghiên cứu trường hợp từ Harvard, INSEAD, và IPMI Business School chính nó.

Học tập trong nhóm

Học tập trong học nhóm cũng là một phần của chương trình học. Ý tưởng và kinh nghiệm sẽ được trao đổi và chia sẻ trong lớp học. Các sinh viên sẽ được học cấu trúc lập luận của họ để thể hiện bản thân một cách rõ ràng và linh hoạt đối với các thái độ và ý kiến ​​của những người khác - một chuẩn bị vô giá cho việc đối phó với các tình huống có thể phát sinh trong sự nghiệp tương lai của họ.

Cập nhật lần cuối Tháng 10 2015

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn