Tổng giám đốc điều hành của quản trị kinh doanh

Chung

Chương trình mô tả

Trường kinh doanh nhằm mục đích để sản xuất sinh viên tốt nghiệp chất lượng cao, những người sẽ có thể tự đặt mình vào vị trí đứng đầu trong các công ty địa phương và toàn cầu. Nhà trường cung cấp cả hai chương trình sau đại học đại học và sau.

Ở cấp độ sau đại học, các trường cung cấp Chương trình Executive MBA (EMBA) nhằm vào các chuyên gia làm việc những người tương tác với hỗ khóa học để đạt được kiến ​​thức của hoạt động kinh doanh hiện tại. Trường Kinh doanh kết hợp thực hành tốt nhất từ ​​các học viện và ngành công nghiệp và tìm cách truyền đạt thông lệ kinh doanh hiện đại cho sinh viên tốt nghiệp của mình.

YÊU CẦU NHẬP HỌC

Kinh nghiệm công việc: kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp tối thiểu 2 năm

Trình độ học:

  • Điểm trung bình tối thiểu là 2,00 (hoặc thứ ba lớp / bộ phận) trong độ với Cử nhân:
  • Điểm trung bình tối thiểu là 2.5 cả SSC và HSC thi hoặc tương đương,
  • Hoặc, ít nhất một điểm trung bình 2,00 nhưng điểm trung bình tổng hợp của 6.00 trong SSC và HSC,
  • Hoặc, O'Level trong 5 môn học với điểm trung bình tối thiểu 2.50 & A'Level trong 2 môn với tối thiểu GPA 2.00 (A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1)
  • Hoặc, trung bình 450 điểm trên 800 GED với năm môn (rống lên 410 trong bất kỳ đối tượng không được phép)
  • Hoặc, Sons / con gái của máy bay chiến đấu tự do với một điểm trung bình tổng hợp của 5.00 trong SSC và HSC.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

EMBA
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Canadian University of Bangladesh (CUB) is a new university. Yes it is newly established (January, 2016), but it is also a totally new breed of university, too. What makes Canadian University unique? ... Đọc thêm

Canadian University of Bangladesh (CUB) is a new university. Yes it is newly established (January, 2016), but it is also a totally new breed of university, too. What makes Canadian University unique? It’s application based. That means that “we teach by demonstrating; we learn by doing”. Our approach to education, in that respect, very much follows the North American Model. Đọc ít hơn