Tổng giám đốc điều hành của quản trị kinh doanh (EMBA)

Chung

Chương trình mô tả

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (EMBA)

Cập nhật lần cuối Tháng 1 2017

Giới thiệu về trường

The American University of Ras Al Khaimah (AURAK) is an independent, public, state-owned, non-profit, coeducational institution that offers undergraduate and graduate degrees. AURAK is an institution ... Đọc thêm

The American University of Ras Al Khaimah (AURAK) is an independent, public, state-owned, non-profit, coeducational institution that offers undergraduate and graduate degrees. AURAK is an institution of higher education that provides comprehensive academic programs based on the North American model and the cultural characteristics of the Gulf region. Đọc ít hơn
Al Jazirah Al Hamra