Tăng tốc một năm mba

New European College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tăng tốc một năm mba

New European College

Các Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, còn được gọi là "MBA", đã đạt đến tầm quan trọng quốc tế quan trọng. Sự hiện diện quốc tế ngày càng tăng của các công ty cung cấp các sinh viên tốt nghiệp MBA một mảng rộng các lựa chọn nghề nghiệp.

Với MBA của chúng tôi trong kinh doanh quốc tế bạn sẽ đạt được những kỹ năng và công cụ cần thiết để có thể đảm nhận các vị trí đầy thách thức với trách nhiệm quản lý. Đối với học sinh không có giáo dục trước đó trong Kinh doanh MBA là chương trình hoàn hảo để đủ điều kiện cho mình cho vị trí quản lý.

MBA của chúng tôi trong kinh doanh quốc tế được kết nối lý thuyết và thực hành và được giảng dạy bởi các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp của họ. Nhóm nhỏ cho phép cho một nền giáo dục rất tương tác. Là sinh viên MBA của chúng tôi cần phải có kinh nghiệm làm việc để có thể ghi danh, những kinh nghiệm và nguồn gốc của mỗi cá nhân học sinh làm lớp học thậm chí còn thú vị hơn. Giảng viên của chúng tôi sử dụng các yếu tố kích hoạt như các nghiên cứu trường hợp, mô phỏng, các dự án và thuyết trình để cung cấp cho mỗi học sinh một cơ hội để dễ dàng kết nối các kiến ​​thức thu được những kinh nghiệm cá nhân của họ.

Một số khóa học của chương trình như sau:

Quản lý kinh tế (MECO110)

Khóa học này cung cấp cho một cái nhìn sâu vào khuôn khổ kinh tế và tính hợp lý của các quyết định đặc biệt là chiến lược kinh tế. Để giúp học sinh phân tích môi trường kinh tế và rút ra kết luận từ góc độ quản lý, khóa học là dành cho việc mô tả và phân tích của các lực lượng thị trường. Dựa vào đó, việc ra quyết định chiến lược là các khía cạnh chung của phần thứ hai của khóa học.

Tài chính doanh nghiệp (CFIN110)

Ở các thị trường vốn đầy biến động hiện nay, các chuyên gia thành công cần phải được trang bị tốt để đối phó với những thách thức ngày càng phức tạp của quá trình ra quyết định tài chính. Quỹ định giá, đánh giá thấp và nâng cao được đủ phức tạp ở tốt nhất của lần, nhưng trong chợ quốc tế hiện nay và liên tục thay đổi nền kinh tế toàn cầu, họ có nhiều thách thức hơn bao giờ hết.

Đo lường hiệu suất và quản(SM120)

Đo lường hiệu suất và hiệu quả quản lý hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược trên cơ sở thực hiện các biện pháp giải quyết / khía cạnh hoạt động tài chính và phi tài chính. Do đó, sinh viên sẽ nhận được để biết các chức năng đo lường hiệu suất và hiệu quả quản lý như là một phần của các chức năng quản lý tổng thể.

Marketing quốc tế (IM140)

Marketing quốc tế nói chung tập trung vào các cơ hội thị trường toàn cầu và các mối đe dọa. Điều này có nghĩa là nhận ra các thị trường và phụ thuộc lẫn nhau của tổ chức có liên quan cho việc tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ trong môi trường quốc tế và để hiểu những thách thức quản lý đi và được quốc tế.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
New European College
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 2 2019
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
10 EUR
mỗi học kỳ
Locations
Đức - Munich, Bavaria
Ngày bắt đầu : Tháng 2 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 2 2019
Đức - Munich, Bavaria
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Đức - Munich, Bavaria
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ