Singapore

Về Singapore

Cộng hòa Singapore là một đảo quốc nằm ở Đông Nam Á ít hơn 100 dặm về phía bắc của đường xích đạo chính thức. Bao gồm một đảo lớn (gọi là Pulua Ujong ở Malaysia) và hơn 60 hòn đảo nhỏ hơn, Singapore là một trung tâm thương mại lớn trên thế giới mà tuyên bố các-cao thứ ba thu nhập bình quân đầu người trong số tất cả các nước trên thế giới. Gần 75 phần trăm dân số Singapore 's là Trung Quốc, với người Ấn Độ, Mã Lai và người lai Âu Á gồm 25 phần trăm khác. Do Singapore 's đi lên nhanh chóng vào sự thịnh vượng kinh tế, bây giờ nó đang được xác định là một "quyền lực giữa " nước trưng bày ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề toàn cầu.

Nghiên cứu kinh doanh tại Singapore

Thu nhập một Bằng kinh doanh tại Singapore ca ngợi trong năm 2010 là có một hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới và đề nghị khen thưởng của một bộ trưởng giáo dục của Anh, Singapore chi gần 20 phần trăm của ngân sách quốc gia hàng năm về giáo dục tiểu học và đại học. Học sinh có thể có được một mức độ kinh doanh tại bất kỳ của một số trường đại học quốc gia tại Singapore cung cấp đại học, thạc sĩ 's và tiến sĩ. Các trường đại học công lập, tư nhân và nước ngoài vẫn tồn tại, với Trường Kinh doanh Chicago và ĐH Technische Munchen cung cấp độ kinh doanh Singapore và sinh viên quốc tế. Độ doanh nghiệp bốn năm chuyên ngành bao gồm Cử nhân Quản trị, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế và Enrepreneurship. Độ kinh doanh sĩ cho phép học sinh để có được vị trí tại các trường đại học như giảng hoặc như các nhà lãnh đạo nghiên cứu.Singapore cũng nổi tiếng với sự tuân thủ của nó là "nhân tài ", một hệ tư tưởng cơ bản của hệ thống giáo dục của họ để nhận biết các sinh viên tốt nhất và chuẩn bị cho họ vào các vị trí lãnh đạo. Học sinh trưng bày hồ sơ thành tích học tập xuất sắc thường được cấp giấy nhập học vào chương trình đại học đặc biệt mà từ bỏ hoặc giảm học phí. Học phí Chi phí của một mức độ kinh doanh bốn năm ở Singapore là khoảng có thể thay đổi từ một trường khác nhưng nhiều trường đại học đưa ra mức học phí giảm trợ cấp của chính phủ thông qua một chương trình gọi là Đề án học phí Grant và nhiều học bổng. Tại sao có được một Bằng kinh doanh tại Singapore? Bởi vì hệ thống giáo dục vượt trội, cơ hội học phí trợ cấp và nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, Singapore cung cấp đặc biệt cơ hội học tập và việc làm cho người có trình độ kinh doanh sau tốt nghiệp.Ngoài ra, Singapore luôn xếp hạng cao về chất lượng của cuộc sống chỉ số, với các ngành công nghiệp du lịch, công nghệ sinh học và sản xuất hỗ trợ trên mức trung bình của thu nhập bình quân đầu người. Với nền kinh tế mở và sự hiện diện mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, Singapore giới thiệu cơ hội việc làm đa dạng cho sinh viên có trình độ kinh doanh tìm kiếm các vị trí mà cung cấp nhiều chỗ cho sự tiến bộ. Chuyên ngành kinh doanh cũng có thể tìm thấy các vị trí trong các lĩnh vực khác nhau như chính quyền y tế, hậu cần, quảng cáo và các chương trình dịch vụ xã hội.