Cộng hòa Singapore là một đảo quốc nằm ở Đông Nam Á ít hơn 100 dặm về phía bắc của đường xích đạo chính thức. Bao gồm một đảo lớn (gọi là Pulua Ujong ở Malaysia) và hơn 60 hòn đảo nhỏ hơn, Singapore là một trung tâm thương mại lớn trên thế giới mà tuyên bố các-cao thứ ba thu nhập bình quân đầu người trong số tất cả các nước trên thế giới. Gần 75 phần trăm dân số Singapore 's là Trung Quốc, với người Ấn Độ, Mã Lai và người lai Âu Á gồm 25 phần trăm khác. Do Singapore 's đi lên nhanh chóng vào sự thịnh vượng kinh tế, bây giờ nó đang được xác định là một "quyền lực giữa " nước trưng bày ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề toàn cầu.

Các trường đại học tại Singapore