Điều khoản và Điều kiện

Các văn bản sau đây mô tả các điều khoản và điều kiện sử dụng của www.masterstudies.com 's trang web và các dịch vụ liên quan đến nó, như tạo ra và điều hành bởi Masterstudies Marketing Group. Xin vui lòng đọc cẩn thận. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cho biết bạn chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Masterstudies Marketing Group có thể chỉnh sửa và cập nhật các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào, vì vậy xin vui lòng truy cập trang này định kỳ để xem xét các văn bản, vì nó là bắt buộc đối với bạn. Các điều khoản "" và "User " được sử dụng trong các văn bản với tham chiếu đến tất cả các cá nhân và / hoặc tổ chức truy cập trang web này cho bất kỳ mục đích hay lý do.

&nbsp

Sử dụng quyền nội dung và phần mềm sở hữu
Bằng cách sử dụng trang web này bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các nội dung và tài liệu có sẵn trên nó, chẳng hạn như văn bản, logo, biểu tượng, hình ảnh, và các phần mềm, được bảo vệ theo Na Uy và luật bản quyền quốc tế, thương hiệu và khác.Tất cả các nội dung và tài liệu là tài sản của Marketing Group Masterstudies hoặc các nhà cung cấp nội dung hoặc khách hàng của mình. Masterstudies Marketing Group giữ độc quyền biên soạn nội dung của trang web này (có nghĩa là thu thập, sắp xếp và hiển thị của nó). Quyền này được bảo vệ bởi luật bản quyền Na Uy và quốc tế. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý không để nắm bắt, bán, cấp phép, phân phối, xuất bản, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, sao chép, tái sản xuất, hoặc sử dụng lại nội dung của trang web này trong bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại. Bạn không được phép sao chép hay sửa lại mã HTML mà Masterstudies Marketing Group tạo ra và sử dụng để tạo ra các trang web của mình. Mã này cũng được bảo vệ bởi bản quyền.Bạn bị nghiêm cấm vi phạm an ninh của trang web này (ví dụ bằng cách, nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục cản trở hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web này, bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc công cụ để điều hướng trang web này được cung cấp bởi Marketing Group Masterstudies, cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc đảo ngược kỹ sư bất kỳ phần mềm chiếm một phần của trang web, lan rộng hay cố gắng để lây lan virus, trojan, sâu, hoặc bất kỳ các thiết bị khác được thiết kế nhằm mục đích để gây rối, gây thiệt hại hoặc gây trở ngại với bất kỳ thông tin, phần cứng, phần mềm hay hệ thống thông tin liên lạc).

&nbsp

Tiến hành sử dụng
Bạn được phép truy cập vào các nội dung của trang web này cho sử dụng cá nhân, phi thương mại, cung cấp cho bạn làm như vậy mà không vi phạm quyền tác giả và quyền sở hữu khác, và miễn là bạn không sử dụng trang web này cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những các điều khoản và điều kiện. Bạn chấp nhận không sử dụng trang web này trong bất kỳ cách nào bị coi là bất hợp pháp, lạm dụng, đe dọa, quấy rối, khiêu dâm, bôi nhọ, hận thù, hoặc trong bất kỳ cách nào khác vi phạm các điều khoản và điều kiện. Trong khi sử dụng trang web này, bạn chấp nhận không gửi bất cứ bài viết nào có thông tin không chính xác hoặc sai về bản thân, hoặc bất kỳ thông tin nào đó không phải là một phần của CV của riêng bạn, hoặc bất kỳ quảng cáo không mong muốn hoặc các đề xuất kinh doanh, hoặc những lá thư dài và thư rác. Là một người sử dụng trang web này và dịch vụ của mình, bạn có trách nhiệm cho các thông tin liên lạc của chính bạn và cho những hậu quả của bài đăng của bạn.

&nbsp

Trách nhiệm của Tập đoàn tiếp thị Masterstudies
Nội dung của trang web này có thể bao gồm không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Bạn sử dụng trang web này và nội dung của nó có nguy cơ của riêng bạn. Thay đổi định kỳ được thực hiện cho trang web này và nội dung của nó, và có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào. Masterstudies Marketing Group không có nghĩa vụ giám sát việc sử dụng của bạn của trang web này hoặc giữ lại các nội dung của phiên làm việc của bạn. Masterstudies Marketing Group không kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng bởi người sử dụng. Masterstudies Marketing Group có thể có hành động để ngăn chặn việc sử dụng các trang web này có thể tạo ra trách nhiệm Masterstudies Tiếp thị Nhóm.

&nbsp

Từ bỏ sự Bảo đảm và thiệt hại
Masterstudies Marketing Group không đại diện hoặc bảo đảm rằng trang web này sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc các trang web hoặc máy chủ mà làm cho nó có sẵn miễn phí của virus máy tính hoặc các thiết bị có hại khác. Tất cả các nội dung của trang web này được cung cấp "như là " mà không có bất kỳ bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả bảo hành về tính thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm. Masterstudies Marketing Group không đại diện hoặc bảo đảm rằng trang web này, nội dung của nó, sử dụng nó hoặc kết quả của việc sử dụng đúng, chính xác, kịp thời, hoặc nếu không đáng tin cậy. Masterstudies Marketing Group sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm cho việc sử dụng của trang web này là bất hợp pháp hoặc trong bất kỳ cách nào vi phạm các điều khoản và điều kiện.Trong mọi trường hợp, Masterstudies Marketing Group nên chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hoặc do hậu quả từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này.

&nbsp

Liên kết đến trang web khác
Trang web này có chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Masterstudies Marketing Group cung cấp những liên kết này chỉ như là một tiện lợi cho bạn và không phải là một sự chứng thực của các nội dung của các trang web của bên thứ ba, mà Masterstudies Marketing Group tổ chức không chịu trách nhiệm. Bạn truy cập vào trang web của bên liên kết thứ ba nguy cơ của riêng của bạn.

&nbsp

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường, và giữ Nhóm vô hại thị Masterstudies, các giám đốc, nhân viên, đại diện, đại lý, từ và chống lại tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hành động, yêu cầu hoặc chi phí, bao gồm nhưng không phí giới hạn pháp lý và kế toán, đưa ra hay do của bạn sử dụng hoặc sử dụng sai của trang web này hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện.

&nbsp

Hiển thị quảng cáo

Masterstudies Marketing Group đã thực hiện quảng cáo hiển thị và sử dụng Doubleclick, Google Analytics tính năng dựa trên các quảng cáo hiển thị. Bạn có thể lựa chọn của Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng Hiển thị của Google bằng cách sử dụngPreferences Manager. Bạn cũng có thể hướng dẫn Google Analytics không gửi bất kỳ thông tin về số lần truy cập trang web của bạn với Google Analytics bằng cách tải về và cài đặt Google Analytics Opt-out Browser Add-on cho trình duyệt web hiện tại của bạn.

&nbsp

Thông tin liên lạc
Xin vui lòng xem thông tin liên lạc cho biết thêm thông tin chi tiết.


Cập nhật 7.Tháng 3 năm 2013