Sự đổi mới và ảnh hưởng kinh doanh

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

EDC Paris Business School is ranked in the top 10 business schools in France and 1st for entrepreneurship with a business creation rate 3 times higher than that of other graduate schools, while 80% of ... Đọc thêm

EDC Paris Business School is ranked in the top 10 business schools in France and 1st for entrepreneurship with a business creation rate 3 times higher than that of other graduate schools, while 80% of its young graduates go on to work in business development, intrapreneurship or innovation. Đọc ít hơn
Paris
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.