Quản lý dự án MBA chuyên nghiệp

Chung

Chương trình mô tả

Quản lý dự án MBA chuyên nghiệp cung cấp các giám đốc điều hành với các công cụ cập nhật và chuyên môn chính để tối ưu hóa việc quản lý dự án của họ - từ khi bắt đầu đến kết luận thành công. Từ chi phí dự án và thiết kế tổ chức đến quản lý rủi ro và gián đoạn dự án, giảng viên chuyên gia chia sẻ những hiểu biết sâu sắc, phương pháp thử nghiệm và giúp phát triển kỹ năng xã hội được đánh bóng mà dự án và người quản lý cần cung cấp kết quả chất lượng, bền vững và dẫn dắt nhóm của họ thành công.

Học thuyết

Được thiết kế xung quanh các yêu cầu cụ thể của giám đốc điều hành, chuyên môn chú trọng đặc biệt vào việc áp dụng các khái niệm và phương pháp lý thuyết cho các tình huống thực tế mà sinh viên gặp phải trong thực hành chuyên môn hàng ngày của họ và về công việc thực tế của dự án.

Công nhận

 • EQUIS
 • AMBA
 • AACSB

Nhóm mục tiêu

 • Người quản lý dự án và chương trình muốn tăng cường và làm mới kiến ​​thức của họ
 • Các chuyên gia kỹ thuật và kỹ sư đang mong muốn nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý của họ
 • Các giám đốc điều hành và người quản lý chịu trách nhiệm phát triển khả năng quản lý dự án hoặc những người chịu trách nhiệm thực hiện thay đổi xảy ra trong tổ chức của họ
 • Quản lý giảng viên và tư vấn viên muốn cập nhật và nâng cao kiến ​​thức của họ
 • Nhân viên điều hành và nhân viên trong khu vực công hoặc trong lĩnh vực tư vấn

Chương trình giáo dục

Cốt lõi kinh doanh

 • Phương pháp quản lý dự án
 • Tổ chức dự án
 • Sự tham gia của các bên liên quan
 • Lãnh đạo dự án
 • Kiểm soát dự án
 • Quy trình quản lý dự án
 • Quản lý các tổ chức theo định hướng dự án
 • Quản lý thay đổi, dự án, chương trình

Thời lượng

 • 18 tháng cộng với luận án thạc sĩ, bán thời gian
 • Mô-đun bị chặn 2 - 6 ngày

Vị trí

Vienna

Cư trú

Hoa Kỳ

Trình độ

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Khoa

 • Giảng viên quốc tế từ WU Vienna và các trường kinh doanh hàng đầu khác Giảng viên từ Roland Gareis Consulting
 • Diễn giả khách mời từ các tập đoàn và tổ chức hàng đầu
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

The WU Executive Academy, the business school of the Vienna University of Economics and Business (WU) brings more than 100 years of experience and an excellent reputation to the field of executive edu ... Đọc thêm

The WU Executive Academy, the business school of the Vienna University of Economics and Business (WU) brings more than 100 years of experience and an excellent reputation to the field of executive education. Thus it belongs to the leading business universities worldwide. The executive education portfolio of the WU Executive Academy includes MBA and Master of Laws programs, university certificate programs, custom programs and open programs. In recent years, the WU Executive Academy has become one of the leading providers in Central and Eastern Europe. Đọc ít hơn

Chứng nhận