Quản trị mba trong quản lý chăm sóc sức khoẻ

Chung

Chương trình mô tả

Điều hành Quản trị Kinh doanh trong quản lý chăm sóc sức khỏe

Chương trình MBA Quản lý Chăm sóc Y tế (EMBA-HCM) được thiết kế để cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ hiểu biết về các khái niệm và kỹ năng quản lý giúp họ quản lý hiệu quả trong ngành chăm sóc sức khoẻ. Chương trình này hướng tới các bác sĩ và quản trị viên chăm sóc sức khỏe với kinh nghiệm tối thiểu là năm năm, những người muốn đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về quản lý chiến lược và hoạt động trong ngành y tế.


Lựa chọn khóa học tự chọn

- Đánh giá kết quả trong Y tế
- Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ mới
- Lập kế hoạch & Đánh giá
- Quản lý dự án trong chăm sóc sức khoẻ
- Quản lý công nghệ trong chăm sóc sức khoẻ
- Kho dữ liệu trong Chăm sóc Y tế
- Tiếp thị Chăm sóc Y tế & Sự hài lòng của Người tiêu dùng
- Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ mới Phát triển
- Bệnh viện & Chăm sóc Quản lý
- Sáp nhập và Mua lại trong HC
- Dự báo về chăm sóc sức khoẻ
- Bảo đảm chất lượng trong chăm sóc sức khoẻ
- Quản lý chi phí trong chăm sóc sức khoẻ
- Chính sách của Chính phủ về Y tế
- So sánh quốc tế về chăm sóc sức khoẻ
- Quản lý đa dạng văn hoá
- Quản lý bệnh viện
- Chuyển đổi Tổ chức Y tế
- Hợp đồng và đàm phán trong chăm sóc sức khoẻ

Cập nhật lần cuối Tháng 9 2017

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

Oakland University fulfills its distinctive role among Michigan public universities by steadily enhancing an intellectual and ethical environment that prepares students to lead and serve in the local ... Đọc thêm

Oakland University fulfills its distinctive role among Michigan public universities by steadily enhancing an intellectual and ethical environment that prepares students to lead and serve in the local and world communities. Đọc ít hơn