Quản lý chăm sóc sức khoẻ toàn cầu mba (ghcm mba)

Chung

Chương trình mô tả

Quản trị Chăm sóc Y tế Toàn cầu Quản trị Kinh doanh (GHCM MBA) Chương trình Tổng quan


1. Lĩnh vực: Quản lý chăm sóc sức khoẻ


2. Bằng cấp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quản lý Y tế


3. Sinh viên tương lai


- Quản lý bệnh viện đại học, bệnh viện trong các lĩnh vực công và dân sự
- Y tá, Y tá và Nhân viên Hành chính Bệnh viện
- Nhân viên Y tế và Dược phẩm
- Các nhân viên chính phủ thuộc Bộ Y tế, Phúc lợi và Gia đình và các tổ chức liên quan trong các lĩnh vực công và dân sự
- Các ngành khác quan tâm đến Quản lý Y tế


4. Yêu cầu để tốt nghiệp: 14 khóa học (45 tín chỉ)


5. Thời lượng chương trình: Hai năm học (4 học kỳ)

Mục tiêu


Mục tiêu chính của Chương trình là tạo ra những nhà quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, những người có kiến ​​thức và kỹ năng quản lý dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa của thị trường chăm sóc sức khoẻ.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

  • Hiểu được khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong quản lý chăm sóc sức khoẻ
  • Phát triển khả năng giải quyết các vấn đề trong một thời trang sáng tạo và tích hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và để nâng cao sự hài lòng của khách hàng
  • Phát triển khả năng xây dựng chiến lược quản lý để nâng cao hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh trong ngành y tế
  • Phát triển khả năng thiết lập chiến lược gia nhập thị trường nước ngoài cho các tổ chức chăm sóc sức khoẻ trong nước

Các tính năng chương trình

  • Cách tiếp cận liên ngành để kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và quản lý
  • Áp dụng lý thuyết thông qua nhiều nghiên cứu điển hình và các dự án nhóm
  • Thực hiện các dự án nghiên cứu về các vấn đề hiện tại trong các doanh nghiệp chăm sóc sức khoẻ
  • Bài thuyết trình của các chuyên gia ngành y tế

Quản lý chăm sóc sức khoẻ trong kỷ nguyên toàn cầu hoá


Với việc mở cửa thị trường chăm sóc sức khoẻ của Hàn Quốc, nhiều tổ chức chăm sóc sức khoẻ nước ngoài dự kiến ​​sẽ tham gia vào thị trường Hàn Quốc. Đồng thời, mong đợi của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng lên. Do những thay đổi vĩ mô và vi mô này, sự cạnh tranh trong ngành y tế dự kiến ​​sẽ ngày càng trở nên mãnh liệt trong tương lai gần.


Do đó, rất nhiều tổ chức chăm sóc sức khoẻ cần đảm bảo lợi thế cạnh tranh thông qua việc cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và không chăm sóc sức khoẻ, quản lý hiệu quả nguồn nhân lực và cải tiến các quy trình chăm sóc sức khoẻ. Cũng cần có các tổ chức y tế phát triển các chiến lược để vào các chiến lược nhập cảnh của các thị trường nước ngoài với thế mạnh cạnh tranh.


Trong kỷ nguyên toàn cầu hoá, các nhà quản lý chuyên nghiệp có trình độ được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ là cần thiết để quản lý thành công các tổ chức chăm sóc sức khoẻ.

Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Đại học Hanyang &nbsp Đại học Hanyang là một trong những lớn nhất và toàn diện nhất các trường đại học tư nhân ở Hàn Quốc và được thành lập vào năm 1939. Kinh doanh giáo dục đã được cung cấp cho l ... Đọc thêm

Đại học Hanyang &nbsp Đại học Hanyang là một trong những lớn nhất và toàn diện nhất các trường đại học tư nhân ở Hàn Quốc và được thành lập vào năm 1939. Kinh doanh giáo dục đã được cung cấp cho lần đầu tiên tại Đại học Hanyang vào năm 1959 tại trường Cao đẳng của Chính trị và Kinh tế. Trường Kinh doanh được thành lập vào tháng 10 năm 2000 như một thực thể riêng biệt để chuyên nghiên cứu kinh doanh và giáo dục. Trong những năm qua, các khóa học kinh doanh đã được cung cấp tại trường Cao đẳng Kinh doanh và Kinh tế. &nbsp Năm 2004 Tháng Chín, ổ đĩa cho sự tăng trưởng hơn nữa lấy được đà khi đại diện trường học và các bên liên quan hình dung một bộ mới của Chiến lược phát triển cho các trường học của chúng tôi, bao gồm xây dựng một tòa nhà mới cho HYBS. &nbsp Vào mùa thu năm 2006, Global-Techno Trường Đại Học Quản trị kinh doanh đã được đưa ra như là một trong những chính quyền chứng nhận các chương trình MBA đầu tiên tại Hàn Quốc. Thật vậy, chương trình MBA của chúng tôi đã được một khối xây dựng mạnh mẽ của HYBS, nổi bật một sự cân bằng giữa các khái niệm lý thuyết và thực tế kinh nghiệm thực tế. &nbsp Hanyang University School of Business &nbsp Hanyang University School of Business (HYBS) là một trong mắt các trường kinh doanh của quốc gia và trung tâm nghiên cứu một. &nbsp HYBS cam kết giáo dục tâm trí trẻ để có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và các mạng rằng các sinh viên cần có để đạt được tối đa tiềm năng của họ. Kinh nghiệm Hán Dương có thể chuyển đổi học sinh bằng cách cho họ những cơ hội để theo đuổi một danh mục đầu tư rộng của các chương trình học để làm phong phú thêm tư duy của họ và để hình dung mình trong một thế giới toàn cầu kinh doanh. Các sinh viên tại Hán Dương có cơ hội tương tác trực tiếp với các khoa phân biệt những người cam kết tạo ra cả hai và phổ biến kiến thức. &nbsp Trường chúng tôi chuẩn bị các sinh viên tốt nghiệp Hán Dương là lãnh đạo doanh nghiệp trong tương lai để quản lý các cơ hội và thách thức của xã hội luôn thay đổi của chúng tôi đó là ngày càng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. HYBS có một truyền thống lâu đời và danh tiếng của tạo các sinh viên tốt nghiệp những người có tư duy của chủ nghĩa thực dụng để áp dụng và chuyển đổi kiến thức và niềm đam mê vào kinh nghiệm thực tế. HYBS sinh viên tốt nghiệp được coi là một trong những nhóm ủng hộ hầu hết các sinh viên tốt nghiệp kinh doanh của các thành phần tư nhân. HYBS nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sáng tạo, hợp tác và toàn vẹn trong giáo dục kinh doanh của chúng tôi để các HYBS sinh viên tốt nghiệp để đạt được thành công và đóng góp cho xã hội theo những cách phi thường. HYBS phấn đấu để có các cấp độ tiếp theo của sự đổi mới và xuất sắc với liên tục trong đầu tư nguồn lực con người và vật lý. Trong năm 2007, HYBS mở xây dựng nhà nước-of-the-nghệ thuật mới để tạo điều kiện mục tiêu của chúng tôi để trở thành một trường kinh doanh tầm cỡ thế giới. Những tiến bộ đáng kể tại HYBS sẽ không có được thể mà không có sự hỗ trợ và cam kết của không chỉ các sinh viên, giảng viên, và nhân viên, mà còn liên tục hỗ trợ các cựu sinh viên, phụ huynh và cộng đồng. Đọc ít hơn