Đọc Mô tả chính thức

Quản trị Chăm sóc Y tế Toàn cầu Quản trị Kinh doanh (GHCM MBA) Chương trình Tổng quan


1. Lĩnh vực: Quản lý chăm sóc sức khoẻ


2. Bằng cấp: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quản lý Y tế


3. Sinh viên tương lai


- Quản lý bệnh viện đại học, bệnh viện trong các lĩnh vực công và dân sự
- Y tá, Y tá và Nhân viên Hành chính Bệnh viện
- Nhân viên Y tế và Dược phẩm
- Các nhân viên chính phủ thuộc Bộ Y tế, Phúc lợi và Gia đình và các tổ chức liên quan trong các lĩnh vực công và dân sự
- Các ngành khác quan tâm đến Quản lý Y tế


4. Yêu cầu để tốt nghiệp: 14 khóa học (45 tín chỉ)


5. Thời lượng chương trình: Hai năm học (4 học kỳ)

Mục tiêu


Mục tiêu chính của Chương trình là tạo ra những nhà quản lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, những người có kiến ​​thức và kỹ năng quản lý dịch vụ chăm sóc sức khoẻ trong kỷ nguyên toàn cầu hóa của thị trường chăm sóc sức khoẻ.

Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

  • Hiểu được khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong quản lý chăm sóc sức khoẻ
  • Phát triển khả năng giải quyết các vấn đề trong một thời trang sáng tạo và tích hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và để nâng cao sự hài lòng của khách hàng
  • Phát triển khả năng xây dựng chiến lược quản lý để nâng cao hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh trong ngành y tế
  • Phát triển khả năng thiết lập chiến lược gia nhập thị trường nước ngoài cho các tổ chức chăm sóc sức khoẻ trong nước

Các tính năng chương trình

  • Cách tiếp cận liên ngành để kết hợp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và quản lý
  • Áp dụng lý thuyết thông qua nhiều nghiên cứu điển hình và các dự án nhóm
  • Thực hiện các dự án nghiên cứu về các vấn đề hiện tại trong các doanh nghiệp chăm sóc sức khoẻ
  • Bài thuyết trình của các chuyên gia ngành y tế

Quản lý chăm sóc sức khoẻ trong kỷ nguyên toàn cầu hoá


Với việc mở cửa thị trường chăm sóc sức khoẻ của Hàn Quốc, nhiều tổ chức chăm sóc sức khoẻ nước ngoài dự kiến ​​sẽ tham gia vào thị trường Hàn Quốc. Đồng thời, mong đợi của khách hàng về chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ngày càng tăng lên. Do những thay đổi vĩ mô và vi mô này, sự cạnh tranh trong ngành y tế dự kiến ​​sẽ ngày càng trở nên mãnh liệt trong tương lai gần.


Do đó, rất nhiều tổ chức chăm sóc sức khoẻ cần đảm bảo lợi thế cạnh tranh thông qua việc cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và không chăm sóc sức khoẻ, quản lý hiệu quả nguồn nhân lực và cải tiến các quy trình chăm sóc sức khoẻ. Cũng cần có các tổ chức y tế phát triển các chiến lược để vào các chiến lược nhập cảnh của các thị trường nước ngoài với thế mạnh cạnh tranh.


Trong kỷ nguyên toàn cầu hoá, các nhà quản lý chuyên nghiệp có trình độ được trang bị kiến ​​thức và kỹ năng về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ là cần thiết để quản lý thành công các tổ chức chăm sóc sức khoẻ.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Hanyang University School of Business »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 3 2020
Duration
2 năm
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 3 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date