Ngành công nghiệp thời trang mba

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Chọn sắc MBA "Công nghiệp thời trang" là để cung cấp cho các cơ hội để tích hợp một vị trí trách nhiệm quản lý của thời trang. Kết quả của sự hợp tác giữa Mod'Art và Đại học Perpignan và chế độ doanh nghiệp rất lớn. Các MBA "Công nghiệp thời trang" phát triển và đào sâu kiến ​​thức của từng học sinh thông qua:

  • Tam:

- Xây dựng một tầm nhìn toàn cầu của các chức năng khác nhau có sẵn trong ngành công nghiệp thời trang để xây dựng cầu nối giữa phát triển, sản xuất, tiếp thị và quản trị / quản lý.

- Participeants Luyện tập kỹ thuật quản lý và phương pháp của một ngành công nghiệp phức tạp.

- Xây dựng tinh thần kinh doanh. Các MBA cho phép enclosion tinh thần doanh nhân.

  • phẩm chất được công nhận:

- Một chương trình độc đáo cả về nội dung mà trình độ học vấn và sự hội nhập đó.

- Một bằng tốt nghiệp từ Đại học Perpignan, Bạc + 5 equiv. Master 2.

- Sức mạnh của một cách tiếp cận "kinh doanh" gắn liền với một vị trí trách nhiệm.

  • Chuyên môn và ơn gọi:

Nhiệm vụ của chương trình MBA "Công nghiệp thời trang" là đào tạo các chuyên gia trong tương lai cho trách nhiệm của chuyên gia.

Cập nhật lần cuối May 2016

Giới thiệu về trường

A creative and business world. The Fashion Business world has changed over the last 20 years. Other Cities have unsuccessfully tried to rob Paris of its supremacy as THE Capital of Fashion but many ... Đọc thêm

A creative and business world. The Fashion Business world has changed over the last 20 years. Other Cities have unsuccessfully tried to rob Paris of its supremacy as THE Capital of Fashion but many foreign designers still come to work in Paris. Đọc ít hơn