Quản trị Kinh doanh trong Quản trị Bệnh viện

Một chương trình chuẩn bị cho các cá nhân để tiến hành và giám sát các thử nghiệm lâm sàng phức tạp, các thử nghiệm lâm sàng, và các thí nghiệm nghiên cứu, quản lý phòng thí nghiệm lâm sàng; và tham khảo ý kiến ​​của các bác sĩ và các nhà nghiên cứu lâm sàng về chẩn đoán, gây ra bệnh tật và lây lan, và các kết quả nghiên cứu.

  • Mã chương trình: 707
  • Thời lượng: Min. Thời gian 2 Năm, Tối đa Thời lượng 4 Năm
  • Tiêu chuẩn đủ điều kiện: Tốt nghiệp bất kỳ dòng suối
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại Mahatma Gandhi University »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2020
Duration
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Bảy 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date