mba toàn thời gian

EAE Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

mba toàn thời gian

EAE Business School

Toàn thời gian Quản trị Kinh doanh

&nbsp

Môi trường, công ty, người dân ... thực tế thị trường hiện nay là chưa từng thấy. Các Thời gian chương trình MBA toàn phát triển kỹ năng của bạn để hành động theo những thay đổi kinh doanh, làm việc với đoàn đa chức năng và các quyết định để thích ứng với môi trường toàn cầu mới.

&nbsp

Mục tiêu tổng thể của toàn Thời gian MBA là đào tạo lãnh đạo tương lai:

 • Có thể dễ dàng phát triển trong vòng phức tạp hoặc ganizations và đa dạng.
 • Chịu trách nhiệm để lãnh đạo và quản lý linh hoạt và thay đổi để ứng dụng công nghệ mới, sự xuất hiện của các thị trường mới và phát triển xã hội.
 • Mở và đáp ứng, với các kỹ năng giao tiếp tốt và sáng tạo.
 • Nhân văn và trách nhiệm trong khuôn khổ đạo đức kinh doanh âm thanh, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.
 • Chuyển giao cho người tham gia của chúng tôi thích hợp nhất phương pháp và hệ thống để thực hiện hiệu quả và cạnh tranh.

&nbsp

&nbsp

Chương trình

&nbsp

Chương trình được phát triển với một phương pháp nhằm phát triển chuyên nghiệp của các học viên của chúng tôi thông qua việc phát triển các kỹ năng chung và cụ thể. Việc trao đổi kinh nghiệm với các giáo viên, làm việc theo nhóm và các nguồn lực học tập có sẵn cho người tham gia bảo đảm liên tục cải tiến và ứng dụng trước mắt của việc học.

&nbsp

Chương trình được chia thành 3 giai đoạn:

&nbsp

- Giai đoạn 1: Thỏa thuận với các khu chức năng khác nhau và quản lý cho người tham gia để hoàn thành một tầm nhìn toàn cầu và nhất quán của công ty.


- Giai đoạn 2: Tập trung vào các vấn đề chiến lược, quốc tế đổi mới, và ra quyết định.


- Giai đoạn 3: Thực hiện kế hoạch kinh doanh. Dự án này tích hợp các nội dung của tất cả các tài liệu học tập và nâng cao các kỹ năng kinh doanh của những người tham gia.

&nbsp

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 • Quản lý kế toán
 • Phân tích môi trường
 • Marketing
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý hoạt động
 • Quản lý nhân sự
 • Kỹ năng quản lý
 • Chính sách và Chiến lược
 • Công cụ quản lý
 • Bước vào quản lý

Học sinh ghi danh vào các Thời gian toàn MBA trong thông báo của tháng Mười ở Barcelona có thể lựa chọn từ các chuyên gia sau đây:

 • Quản lý (tiếng Tây Ban Nha)
 • Quản lý quốc tế (tiếng Anh)
 • Doanh nhân & Gia đình Kinh doanh (tiếng Tây Ban Nha)
 • Giải trí quản lý (tiếng Tây Ban Nha)
 • Quản lý thể thao (Tây Ban Nha)
 • Tiếp Thị (Tây Ban Nha)
 • Tài chính (Tây Ban Nha)
 • Hu Tài nguyên tay (Tây Ban Nha)

&nbsp

&nbsp

Yêu cầu và Tiêu chuẩn

&nbsp

Để truy cập vào chương trình bạn phải có bằng đại học và kinh nghiệm chuyên môn. Đặc biệt có giá trị kinh nghiệm bởi vì điều quan trọng là chia sẻ kiến ​​thức từ mỗi đóng góp của người tham gia làm từ đào tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, tình hình đặt ra bởi giáo viên. Nếu bạn không có bất kỳ các yêu cầu trên, truy cập đến chương trình sẽ được đánh giá bởi Ban giám đốc Chương trình.


Những người thành công hoàn thành chương trình, đạt được mức độ Thạc sĩ EAE Business School.
Ngoài ra, học viên đáp ứng yêu cầu học tập được thành lập bởi các trường đại học mà SEA đã thỏa thuận cho sinh viên văn bằng kép sẽ nhận được bằng thạc sĩ của trường Đại học Bách khoa của Catalunya (nếu chương trình được thực hiện tại Barcelona) và Đại học Camilo José CELA (nếu được thực hiện tại Madrid).


Để có được những bằng cấp mà cung cấp cho các trường đại học, bạn phải có Bằng Đại học (Kỹ thuật Bằng cấp hoặc chứng chỉ). Không có một Bằng cấp Đại học, một khi đã thông qua các đánh giá khác nhau, bạn có được một văn bằng của trường đại học mở rộng.

Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Người Tây Ban Nha
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 4 2019
Tháng 10 2019
Duration
Thời hạn
12 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
26,500 EUR
Locations
Tây Ban Nha - Barcelona, Catalonia
Ngày bắt đầu : Tháng 4 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tây Ban Nha - Madrid, Community of Madrid
Ngày bắt đầu : Tháng 4 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 4 2019
Tây Ban Nha - Barcelona, Catalonia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tây Ban Nha - Madrid, Community of Madrid
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tháng 10 2019
Tây Ban Nha - Barcelona, Catalonia
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Tây Ban Nha - Madrid, Community of Madrid
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ