MBA - Tập trung vào quản lý chăm sóc sức khỏe quốc tế

Khóa học được nhắm chủ yếu vào các chuyên gia từ sức khỏe và ngành xã hội có nhu cầu để có được nhiều kiến ​​thức kinh doanh chuyên sâu để đủ điều kiện cho các vị trí lãnh đạo.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có một áp lực ngày càng tăng để giảm chi phí. Giám đốc điều hành có kiến ​​thức trong lĩnh vực y tế và cả nền kinh tế đang có nhu cầu cao. Trong MBA tập trung vào các chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe quốc tế bạn có thể có được những kiến thức kinh doanh cần thiết mà không cần dùng một break từ công việc và sự nghiệp của bạn.

Trong MBA tập trung vào kỹ năng lãnh đạo quản lý chăm sóc sức khỏe quốc tế được nhấn mạnh và chuyên môn môn và kiến thức về phương pháp được tăng cường. Trong ba học kỳ, bạn sẽ có được kiến ​​thức kinh doanh mở rộng trong năm lĩnh vực lãnh đạo theo định hướng năng lực và thảo luận về các xu hướng và phương pháp trong quản lý chăm sóc sức khỏe có liên quan.

Các chương trình bao gồm các chủ đề sau

Kiến thức cơ bản trong quản lý chăm sóc sức khỏe quốc tế

 • Tổ chức và lãnh đạo trong quản lý chăm sóc sức khỏe
 • Hiệu suất đo lường và ra quyết định trong chăm sóc sức khoẻ
 • Quản lý sức khỏe cộng đồng quốc tế
 • Quản lý Môi trường Y tế
 • Dự án công ty trong lĩnh vực Quản lý Chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện, Chăm sóc Ambulatory, dược phẩm hoặc các sản phẩm dược liệu, e-sức khỏe

Kiến thức cơ bản trong quản lý và kinh doanh Môi trường

 • Lãnh đạo và đạo đức
 • Xây dựng đội nhóm và Truyền thông
 • Phức tạp và ra quyết định
 • Thiết kế tổ chức không chính thức
 • Toàn cầu hóa, xã hội và trách nhiệm
 • Intercultural Intelligence
 • Sự tin tưởng và hợp tác
 • Công ty Truyền thông
 • Kiến thức quản lý

nghiên cứu Concept

MBA tập trung vào quản lý chăm sóc sức khỏe quốc tế là một chương trình mạnh mẽ toàn thời gian với cách tiếp cận tư duy sáng tạo với một tập trung vào kỹ năng lãnh đạo. Trong chương trình bạn có thể trao đổi ý kiến ​​với lãnh đạo y tế từ khắp nơi trên thế giới và có cơ hội để đẩy sự nghiệp của bạn và trở thành một chuyên gia trong hai lĩnh vực khác nhau.

Yêu cầu nhập học

 • 2 năm kinh nghiệm chuyên môn
 • Cử nhân từ một trường đại học hoặc kỹ thuật cao đẳng / dược (hoặc bằng cấp học thuật tương đương)
 • Bằng chứng về kỹ năng tiếng Anh đủ
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 1 các khóa học tại SRH Hochschule Berlin »

Khóa học này là ở trường
Duration
3 học kỳ
Toàn thời gian
Price
1,100 EUR
mỗi độ
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date