Đại học Công giáo San Antonio Murcia và bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn Tây Ban Nha, đã phát triển một chương trình của đại học nghiên cứu trong lĩnh vực Quản lý thể thao mang đến cho sinh viên một cái nhìn tổng quan toàn cầu của khu vực này mà là ở sự thay đổi liên tục và tăng trưởng.

Chính vì lý do này mà các quản lý thể thao Viện LFP-UCAM đếm trên sự ủng hộ của Ủy ban Olympic Tây Ban Nha cho sự phát triển của Bằng Thạc sĩ Quản lý thể thao, cũng như một số lượng lớn các tổ chức công cộng và tư nhân trong cả nước.

Sự cần thiết phải đào tạo các chuyên gia trong mọi lĩnh vực thể dục thể thao đã phát sinh do hậu quả của sự tiến bộ tuyệt vời mà đã được thực hiện trong lĩnh vực thể thao trong thập kỷ qua. Trong ý nghĩa này, quản lý thể thao là một trong những lĩnh vực chuyên môn mà đã trở thành quan trọng hơn do những nỗ lực để có hiệu quả và hiệu quả quản lý từng sự phối hợp và các khía cạnh tổ chức của thể thao.

Biện minh

Các nội dung và phát triển của thạc này trong quản lý thể thao và hướng luôn luôn điều chỉnh theo nhu cầu và nhu cầu chuyên nghiệp mà sinh viên cần thực hành nghề nghiệp của họ. Nó là nhằm mục đích quản lý, chỉ đạo của các tổ chức thể thao, các tổ chức và cơ sở vật chất - công cộng hay tư nhân - hoặc thiết kế, quản lý và phát triển của các sự kiện thể thao của bất kỳ bản chất hoặc kích thước.

Tại thời điểm này của sự thích nghi tiến đến giáo dục đại học châu Âu, nó là điều cần thiết để tiếp tục nghiên cứu của chúng tôi với một bằng cấp sau đại học chất lượng, cụ thể nhằm đạt được những kỹ năng mà các nhu cầu công nghiệp để cạnh tranh trong một thế giới toàn cầu. Để đạt được điều này, đội ngũ giáo viên đã được lựa chọn cẩn thận từ viện nghiên cứu đại học có trình độ cao và các chuyên gia từ các tổ chức thể thao hàng đầu của nước ta.

Mục tiêu

Bằng thạc sỹ này được thiết kế để đào tạo các nhà quản lý thể thao trong tương lai cho các chức năng bình thường của chỉ đạo các tổ chức thể thao, với sự nhấn mạnh đặc biệt về quản lý và lập kế hoạch của họ. Để kết thúc này, Thạc sĩ công thức hoá việc mua lại đào tạo tiên tiến có tính chất chuyên ngành, hướng tới một trình độ chuyên môn.

Sinh viên Hồ sơ

Chương trình cho các thạc sỹ Quản lý Thể thao và Hướng, là nhằm mục đích cả hai chuyên gia, những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thể dục thể thao, những người muốn cập nhật kiến ​​thức của họ trong một đấu trường thay đổi nhanh chóng, cũng như ở những người muốn tiếp tục sự nghiệp của họ trong quản lý và lập kế hoạch thể thao.

Tương tự như vậy, nó là dành cho những người đã sẵn sàng để được các nhà lãnh đạo, góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội và con người, các nhà lãnh đạo với sự đồng cảm và đạo đức người đặt nỗ lực vào bất kỳ dự án mà họ gặp phải, với một tinh thần đồng đội và sự háo hức để giúp người khác thành công.

 • Sinh viên tốt nghiệp trong quản lý thể thao.
 • Sinh viên tốt nghiệp Hoạt động thể chất và Sport Science.
 • Sinh viên tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh và Quản lý.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong nghiên cứu kinh doanh.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong thống kê kinh doanh.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong Luật.
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Chính trị và Quản lý công.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong quản lý nhà nước và quản lý.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong du lịch.
 • Sinh viên tốt nghiệp tại Công khai, quan hệ công chúng.
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Báo chí.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong quan hệ công nghiệp và nguồn nhân lực.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong truyền thông nghe nhìn.
 • Sinh viên tốt nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực học tập, những người muốn trực tiếp sự nghiệp của mình theo hướng quản lý thể thao.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia »

Khóa học này là ở trường
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
11,900 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày