Nhãn hiệu sang trọng truyền thông đang thay đổi nhanh chóng và rất được các kỹ năng cần thiết trong các ngành công nghiệp thay đổi: đầu tư vào các công nghệ mới để nâng cao kinh nghiệm thương hiệu, áp dụng các phân khúc thích hợp nhất, và được hưởng lợi từ các phương tiện truyền thông kỹ thuật số và xã hội để tương tác với khách hàng.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 • Giao tiếp hiệu quả giữa các nền văn hóa trong một thị trường ngày càng toàn cầu hóa
 • Hãy suy nghĩ và xây dựng truyền thông sáng tạo
 • Hiểu được bản chất của sự sang trọng
 • Xây dựng một thương hiệu kinh nghiệm độc đáo
 • Tương tác với khách hàng

ĐIỂM KEY & GIA TĂNG GIÁ TRỊ-

 • Giải thưởng Sáng tạo (Từ SMBG-EDUNIVERSAL)
 • 12 tháng Chương trình MBA - 2 đợt tuyển sinh: Fall / Spring
 • Nhịp điệu thay thế: Thực tập đào tạo / Chương trình học
 • Các khóa học tiếng Anh của giảng viên chuyên ngành và kinh nghiệm
 • Parternships & thăm Công ty độc quyền
 • Văn hóa Pháp và tiếp xúc với châu Âu
 • Huấn luyện cá nhân mạnh mẽ

TUYỂN

 • Marketing / Truyền thông quản lý quốc tế
 • Giám đốc truyền thông toàn cầu
 • Toàn cầu Media Manager
 • Quản lý tài khoản quốc tế
 • Quốc tế Nghiên cứu Quản lý thị trường
 • Brand Manager quốc tế
 • doanh nhân

Yêu cầu tuyển sinh

 • Bằng cử nhân (4 năm) hoặc thạc sĩ (MSc, Master 1 Bac +4, Thạc sĩ 2 Bắc 5) trong lĩnh vực quản lý, Marketing, Truyền thông, Luật, Khoa học xã hội, nhân văn ... Hoặc 3 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp trong vị trí quản lý
 • Mức tối thiểu của ngôn ngữ tiếng Anh: TOEIC 750 điểm hoặc 6 điểm trên (Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) IELTS hoặc điểm số 75 điểm TOEFL iBT
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date