Mba / ma trong quan hệ ngoại giao và quốc tế (bằng kép)

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Just minutes from New York City and in the heart of Washington, D.C., Seton Hall's School of Diplomacy and International Relations is an ideal place to study global affairs and practice diplomacy firs ... Đọc thêm

Just minutes from New York City and in the heart of Washington, D.C., Seton Hall's School of Diplomacy and International Relations is an ideal place to study global affairs and practice diplomacy first hand in a professional, dynamic and culturally rich setting. Đọc ít hơn
Nam cam
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.