Chương trình Quản trị Kinh doanh trong Chương trình Quản lý Y tế nhằm mục đích phát triển các chuyên gia, những người hiểu cách quản lý các tổ chức chăm sóc sức khoẻ phi lợi nhuận, vì lợi nhuận và tự nguyện một cách hiệu quả và sáng tạo. Chương trình tập trung vào nhu cầu các quản trị viên chăm sóc sức khoẻ là người học liên tục, các nhà tư tưởng quan trọng và các nhà thực hành đạo đức bằng cách nhận ra bản chất đa cấu của các thực tế của con người, xã hội và tổ chức và mối quan hệ phức tạp giữa hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ y tế và nhu cầu của cộng đồng.

Ai là chương trình được thiết kế cho?

Chương trình cung cấp kinh nghiệm giá trị và kiến ​​thức hữu ích trong một môi trường theo kết quả. Học sinh được kỹ năng quản lý thực tiễn để tăng cường tài năng của họ như là các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. Khóa học sẽ cho phép họ chia sẻ kiến ​​thức hiện có cũng như có được kiến ​​thức và kỹ năng mới cần thiết để quản lý và lãnh đạo trong một ngành y tế thay đổi.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 8 các khóa học tại Lincoln University Of Business & Management »

Khóa học này là Học tại trường kết hợp trực tuyến
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
14 - 16 tháng
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
39,200 AED
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ