Mba (quản trị kinh doanh)

Indian School of Business and Computing

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Mba (quản trị kinh doanh)

Indian School of Business and Computing

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
600,000 INR
Locations
Ấn Độ - Bengaluru, Karnataka
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Bảy 2019
Ấn Độ - Bengaluru, Karnataka
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ