Malaysia là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á gần Thái Lan, Singapore và Việt Nam. Chế độ quân chủ lập hiến này giành được độc lập vào năm 1968, và kể từ đó đã trở thành một thực thể đa sắc tộc và đa văn hóa. Malaysia được biết đến với nền kinh tế mạnh mẽ của nó, với một trong các hồ sơ kinh tế tốt nhất trong tất cả các khu vực châu Á. Tài nguyên thiên nhiên của nó đã góp phần vào sức mạnh này, và nó cũng được phát triển như một điểm đến du lịch. Nó được biết đến với sự tự do của mình và suy nghĩ về phía trước, mà đã góp phần vào sức mạnh kinh tế của mình. Nó là một trong những cơ sở hạ tầng phát triển tốt nhất trong tất cả các khu vực châu Á, đó là một lợi ích cho những người chọn để du học tại Malaysia.

Các trường đại học tại Malaysia