Các Chương trình MBA về Quảng cáo

So sánh Các Chương trình MBA về Quảng cáo

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) được trao cho những sinh viên cao học hoàn thành chương trình học mà ở đó họ sẽ khám phá các mặt khác nhau của thế giới kinh doanh, bao gồm marketing, tài chính, kế toán, và nguồn nhân lực. Đây là một bằng cấp nghề nghiệp cao nhất trong lĩnh vực này.

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Chương trình Đào tạo Kinh doanh về Quảng cáo 2018/2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về MBA Quảng cáo.  Hãy thử EMBA Quảng cáo thay vào đó.
Quảng cáo

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây