Trong khoảng

MBA về kinh doanh quốc tế

Chương trình này dẫn đến 9 miễn trừ giấy (F1-F9) đối với ACCA và miễn trừ cho Chứng chỉ nâng cao về Kế toán quản trị ngoại trừ Nghiên cứu trường hợp quản lý đối với CIMA.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 2 các khóa học tại Success Point College »

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 12, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày