MBA về kinh doanh quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

Trong khoảng

MBA về kinh doanh quốc tế

Chương trình này dẫn đến 9 miễn trừ giấy (F1-F9) đối với ACCA và miễn trừ cho Chứng chỉ nâng cao về Kế toán quản trị ngoại trừ Nghiên cứu trường hợp quản lý đối với CIMA.

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 2019

Giới thiệu về trường

A highly acclaimed educational institute in UAE, Success Point College offers diploma, bachelor’s, and master’s programs approved by the University of West of Scotland to aspiring students and working ... Đọc thêm

A highly acclaimed educational institute in UAE, Success Point College offers diploma, bachelor’s, and master’s programs approved by the University of West of Scotland to aspiring students and working professionals. According to World University Rankings 2019, the university was voted as one of the top 500 in the world. Đọc ít hơn