MBA về Quản lý Du lịch Bền vững

Chung

Có sẵn 3 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Nhận xét của sinh viên

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The aim of the SUMAS is to educate socially responsible global decision-makers of the future who will make a real difference in the world. Its purpose is to deliver an innovative mix of sound business ... Đọc thêm

The aim of the SUMAS is to educate socially responsible global decision-makers of the future who will make a real difference in the world. Its purpose is to deliver an innovative mix of sound business knowledge and a deep understanding of sustainable development. Đọc ít hơn
Ốc lắp cáp , Thụy Sĩ trực tuyến , Milan + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.