MBA trong quản lý thương hiệu cao cấp

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

SSHE is a private university based in Switzerland – the heart of Europe’s luxury, finance and hospitality. University has a Swiss Labeled Accreditation EduQua and part of EFMD and ECBE organisations. ... Đọc thêm

SSHE is a private university based in Switzerland – the heart of Europe’s luxury, finance and hospitality. University has a Swiss Labeled Accreditation EduQua and part of EFMD and ECBE organisations. Đọc ít hơn
Montreux
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.