MBA trong quản lý chăm sóc sức khỏe quốc tế (IHM)

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Chứng nhận

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Frankfurt School of Finance & Management is an AACSB, EQUIS and AMBA accredited, research-led business school, covering every aspect of a business, management, banking, and finance.

Frankfurt School of Finance & Management is an AACSB, EQUIS and AMBA accredited, research-led business school, covering every aspect of a business, management, banking, and finance. Đọc ít hơn
Düsseldorf , Berlin , Frankfurt , Munich , Hamburg + 4 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.