MBA trong chuỗi cung ứng và quản lý vật liệu

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuỗi cung ứng và kỹ năng quản lý vật liệu và chuyên môn trong quản lý tư vấn từ vai trò trung cấp đến cấp cao trong các tổ chức, với tầm nhìn toàn cầu và xã hội. Chương trình cũng cung cấp một cách tiếp cận toàn diện, tích hợp các kỹ năng trong quản lý dự án và các kỹ thuật giải quyết vấn đề sáu sigma. Nó kết hợp việc sử dụng các công cụ, tư duy phê phán, quản lý dự án và các kỹ năng nghiên cứu và công nghệ thông tin, đặc biệt là trong các lĩnh vực cụ thể của nghề nghiệp trong vai trò tư vấn.

Chương trình giáo dục

Khóa học cốt lõi (21 tín chỉ)

 • ACCO 501 * Kế toán quản trị
 • Kinh tế quản lý ECON 519
 • FINA 503 Quản lý tài chính
 • Hành vi tổ chức MANA 501
 • Các phương pháp nghiên cứu của MANA 600
 • Quản lý tiếp thị Mark 511
 • Thống kê STAT 555 cho việc ra quyết định

Khóa học chuyên ngành (18 tín chỉ)

 • Quản lý vật liệu MANA 603
 • Quản lý chuỗi cung ứng SUMA 607
 • Quản lý chi phí chiến lược SUMA 610
 • Quản lý hoạt động SUMA 612
 • Quản lý và dự báo nhu cầu SUMA 615
 • SUMA 618 Mua sắm chiến lược

Yêu cầu bằng cấp (3 tín chỉ)

 • SUMA 721 * Hội thảo quản lý vật liệu và chuỗi cung ứng nâng cao
 • MANA 742 * Mô phỏng

Khóa học tự chọn (3 tín chỉ) Các khóa học tự chọn có thể được chọn từ nhóm này hoặc bất kỳ khóa học bổ sung nào khác:

 • QUMA 600 Sáu Sigma
 • MANA 625 Quản lý chất lượng toàn diện
 • Kế toán tài chính ACCO 500
 • INBU 500 Châu Âu

* Khóa học
* ACCO 501, sinh viên không tập trung Quản trị kinh doanh nên tham gia khóa học ACCO 500.
** Tất cả sinh viên phải có 27 tín chỉ được phê duyệt để tham gia khóa học SUMA 721 hoặc MANA 742, bao gồm 18 tín chỉ chuyên ngành
*** Tìm hiểu thêm về các chứng nhận của IRB tại IRB.net, nơi yêu cầu bạn phải hoàn thành Hội thảo Quản lý Vật liệu và Chuỗi Cung ứng Nâng cao khi học phí, nếu không có quá trình này, bạn không thể thực hiện nghiên cứu. Hỏi giáo sư của bạn hoặc đến thăm trường để biết thêm thông tin.

128476_photo-1494412519320-aa613dfb7738.jpgchutternap / Bapt

Kế hoạch học tập

Năm đầu tiên - Học kỳ đầu tiên

PT 122

 • Hành vi tổ chức MANA 501
 • ACCO 501 * Kế toán quản trị

PT 123

 • Thống kê STAT 555 cho việc ra quyết định
 • Quản lý vật liệu MANA 603

Năm thứ nhất - Học kỳ thứ hai

PT 122

 • FINA 503 Quản lý tài chính
 • Quản lý chuỗi cung ứng SUMA 607

PT 123

 • Kinh tế quản lý ECON 519
 • Quản lý chi phí chiến lược SUMA 610

Năm thứ hai - Học kỳ đầu tiên

PT 122

 • Quản lý tiếp thị Mark 511
 • Quản lý hoạt động SUMA 612

PT 123

 • Khóa học tự chọn
 • Quản lý và dự báo nhu cầu SUMA 615

Năm thứ hai - Học kỳ thứ hai

PT 122

 • Các phương pháp nghiên cứu của MANA 600
 • SUMA 618 Mua sắm chiến lược

PT 123

 • Tự chọn * Khóa học tự chọn

Năm thứ ba - Học kỳ đầu tiên

PT 122

 • SUMA 721 * hoặc MANA 742 * Mô phỏng hội thảo quản lý vật liệu và chuỗi cung ứng nâng cao
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el pa ... Đọc thêm

Con una trayectoria de más de 40 años, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo (antes Universidad del Turabo) es la institución privada de educación superior de más rápido crecimiento en el país. Acreditada por la prestigiosa agencia Middle States Commission on Higher Education, la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo tiene además, diversas acreditaciones profesionales las cuales le añaden un sello de calidad a la educación de sus estudiantes. Đọc ít hơn