MBA toàn thời gian quốc tế

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

At POLIMI Graduate School of Management, we create meaningful paths for future business leaders and the businesses they will lead, guided by the over-arching belief that we have a crucial role to play ... Đọc thêm

At POLIMI Graduate School of Management, we create meaningful paths for future business leaders and the businesses they will lead, guided by the over-arching belief that we have a crucial role to play in shaping a better world for all. Based in Milan, Italy’s main business centre, our school was created over 40 years ago as MIP Politecnico di Milano and today it is a not-for-profit Consortia Limited Company composed of the University and a group of leading Italian and multinational companies. Đọc ít hơn
Milan , Nam Kinh , Reims , Edinburgh , Madrid , Quảng Châu , Barcelona , Brussels , Glasgow , Bắc Kinh , Munich , Milan + 11 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.