MBA toàn cầu

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình MBA toàn cầu của NTU (GMBA) biến các chuyên gia trẻ thành các nhà lãnh đạo toàn cầu. Chương trình này được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và mất trung bình, hai năm để hoàn thành. Ngoài ra còn có các tùy chọn để hoàn thành chương trình trong vòng một năm hoặc tối đa là bốn năm. Chương trình GMBA nhấn mạnh một chương trình giảng dạy cốt lõi nghiêm ngặt được thiết kế để cung cấp cho sinh viên từ tất cả các nền tảng học thuật một nền tảng vững chắc trong giáo dục kinh doanh tổng quát.

Giá trị cốt lõi của MBA toàn cầu

97856_GMBACoreValues.jpg

Điểm nổi bật của Chương trình

• Tùy chọn một năm hoặc bán thời gian

• Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh

• Học bổng và trợ lý có sẵn

• Chương trình trao đổi và bằng cấp kép

• Các chuyến đi nghiên cứu để thực hành quản lý toàn cầu

• Nghiên cứu điển hình và Tư vấn kinh doanh châu Á

• Các khóa học tiếng Trung Quốc miễn phí cho sinh viên quốc tế

• Cơ thể sinh viên đa dạng

* Để tìm nơi sinh viên đến của chúng tôi ban đầu đến từ và / hoặc được giáo dục, vui lòng truy cập:

http: // gmba. NTU .edu.tw / vi / facts_figures / students_of_2018

Yêu cầu nhập học

•Bằng cử nhân

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian

•Tiếng Anh lưu loát

Cấu trúc chương trình giảng dạy

Các lớp cốt lõi

• Thống kê và phân tích dữ liệu

•Báo cáo tài chính

• Hành vi tổ chức

•Quản lý chiến lược

•Quản lý tài chính

•Kế toán quản trị

•Quản lý maketing

•Dịch vụ

Khóa học tự chọn

• Tư vấn Kinh doanh Châu Á (KIT)

• Đạo đức và thực hành kinh doanh

• Kinh doanh gia đình Trung Quốc

•Quản lý văn hóa chéo

• Các ngành văn hóa và sáng tạo: Lý thuyết và thực tiễn

•Doanh nhân và đổi mới

• Doanh nhân trong thực tế

• Phân tích báo cáo tài chính và định giá công ty

• Global Consulting Practicum

• Thực hành quản lý toàn cầu

• Đầu tư giá trị toàn cầu

•Quản trị nhân sự

• Đầu tư: Bài học và ứng dụng

• Thay đổi hệ thống hàng đầu: Hệ thống tư duy cho một thế giới bền vững

• Hệ thống thông tin quản lý

• Kinh tế quản lý

• Quản lý các liên minh chiến lược từ góc nhìn toàn cầu

• Chiến lược nền tảng

• Lãnh đạo có trách nhiệm

• Doanh nhân xã hội và kinh doanh xã hội

•Quản lý chiến lược

• Quản lý chiến lược đổi mới công nghệ

• Hệ thống tư duy và tổ chức học tập

* Để biết thông tin về chương trình giảng dạy, vui lòng truy cập: http: // gmba. NTU .edu.tw / vi / học giả / chương trình giảng dạy

Yêu cầu tốt nghiệp

Các khóa học cốt lõi

Khóa học tự chọn

Luận văn thạc sỹ

24 tín chỉ

(3 tín chỉ / khóa học)

15 tín chỉ

(1, 2, hoặc 3 tín chỉ / khóa học)

0 tín dụng

(Bắt buộc)

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2018

Giới thiệu về trường

The University's students and faculty are among the most excellent in the nation, and its motto of “Integrity, Diligence, Fidelity, and Compassion” have served as the bedrock in its pursuit of educati ... Đọc thêm

The University's students and faculty are among the most excellent in the nation, and its motto of “Integrity, Diligence, Fidelity, and Compassion” have served as the bedrock in its pursuit of educational, research, as well as administrative excellence. Đọc ít hơn

Chứng nhận

AACSB Accredited