MBA quốc tế Toàn thời gian theo dõi

ISM - International School of Management

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA quốc tế Toàn thời gian theo dõi

ISM - International School of Management

IMBA

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (IMBA) được thiết kế để phát triển các nhà lãnh đạo kinh doanh ngày mai. Nó nhằm mục đích giáo dục các chuyên gia trẻ với một số kinh nghiệm làm việc cho lãnh đạo quản lý. Chương trình đảm bảo rằng các ứng cử viên phát triển một sự hiểu biết về các lĩnh vực chức năng khác nhau và các quy trình được yêu cầu để vận hành thành công các doanh nghiệp kinh doanh hiện đại.

Chương trình diễn ra tại Paris với thời gian học hai tuần bắt buộc ở New York.

Nó tận dụng vị trí của ISM ở Paris, cung cấp cho sinh viên cơ hội kết nối với giảng viên và với nhau, chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ. Mỗi hội thảo tại Paris được giảng dạy trong khoảng thời gian ba ngày.

Hồ sơ ứng viên:

  • Nền tảng giáo dục - Giữ bằng cử nhân hoặc tương đương với một cơ sở giáo dục được công nhận
  • Kinh nghiệm làm việc - tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp phù hợp là bắt buộc, nhưng có thể có ngoại lệ cho các ứng cử viên có tài năng và năng động
  • Ngôn ngữ - Cần nắm vững tiếng Anh viết và nói

Tùy chọn chuyên môn:

  • Kinh doanh quốc tế
  • Doanh nhân
  • Tài chính
  • Công nghệ chiến lược

Các khóa học IMBA

IMBA vốn hóa trong khuôn viên trường của ISM ở Paris, cung cấp cho sinh viên cơ hội kết nối trực tiếp với nhau và chia sẻ kinh nghiệm và kiến ​​thức của họ. Mỗi hội thảo ở Paris tạo thành 1,5 tín chỉ và được giảng dạy trong khoảng thời gian ba ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Với định dạng khóa học chuyên sâu, ISM cung cấp cho sinh viên các tài liệu đọc cần thiết một tháng trước mỗi khóa học.

Ngoài ra, tất cả sinh viên IMBA sẽ tham dự chương trình ISM New York được cung cấp trong tháng 7 trị giá 5 tín chỉ.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối August 11, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
39,690 USD
Locations
Pháp - Paris, Île-de-France
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Pháp - Paris, Île-de-France
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ