MBA quản lý chăm sóc sức khỏe

Chung

Chương trình mô tả

The MBA Baltimore - Mạnh mẽ, linh hoạt và được thiết kế bởi BẠN.

Đại học Baltimore MBA được thiết kế với bạn (và chủ nhân của bạn) trong tâm trí. Bạn có tùy chọn để tham gia các lớp học trong lớp học truyền thống, trực tuyến hoặc cả hai — đó là lựa chọn của bạn. Dù bạn quyết định điều gì, bạn sẽ học cùng với những sinh viên khác đang tìm cách phát triển chuyên nghiệp, giống như bạn.

Yêu cầu của chương trình

Chương trình tín dụng 36-48 bao gồm Capstone và lựa chọn 11 lĩnh vực chuyên môn.

Tùy chọn linh hoạt

Có sẵn hoàn toàn trực tuyến, trong một lớp học truyền thống, hoặc như là một kết hợp của cả hai.

Chi phí chương trình

Học phí là $ 840 cho mỗi tín dụng trong tiểu bang, $ 1,172 ngoài tiểu bang. Sinh viên MBA trực tuyến và cư dân khu vực thanh toán theo tỷ lệ trong tiểu bang.

Vượt quá mong đợi.

Sinh viên của chúng tôi nói với chúng tôi rằng chúng tôi vượt quá mong đợi của mình trong năm lĩnh vực chính: phát triển cá nhân, nâng cao kiến ​​thức / kỹ năng kỹ thuật, tăng lương, khả năng hiển thị cao hơn ở các tổ chức và vị trí công việc.

(Nguồn: Khảo sát nội bộ năm 2016 của sinh viên MBA hiện tại)

AACSB Chứng nhận quốc tế đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp cho bạn một chương trình chất lượng có thể giúp bạn ngày hôm nay — nhưng cuối cùng cung cấp cho bạn kiến ​​thức và kỹ năng cho ngày mai.

Quản lý chăm sóc sức khoẻ

Baltimore là một trong những hotbeds ở Mỹ về chăm sóc sức khỏe với các bệnh viện nghiên cứu và cộng đồng lớn, các công ty công nghệ sinh học, các nhà cung cấp bảo hiểm, trong khu vực. Chuyên môn trong các chuyên gia chăm sóc sức khỏe quản lý để thúc đẩy sự nghiệp của họ bằng cách tăng cường thông tin của họ như quản lý chăm sóc sức khỏe, quản trị viên, và tư vấn. Nó cung cấp một cơ sở âm thanh trong thực tiễn kinh doanh mới nhất và kỹ năng lãnh đạo.

Chuyên môn này sử dụng chuyên môn của giảng viên được tìm thấy tại Trường Đại học Baltimore, Trường Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Đại học Baltimore.

Các khóa học chuyên ngành (9 tín chỉ)

Số khóa học


Điều kiện tiên quyết: Econ 505 và Econ 506 3 HSMG 630 Môi trường pháp lý của quản lý chăm sóc sức khỏe 3 HSMG 650 Công cụ định lượng để quản lý hệ thống y tế 3 HSMG 691 Đánh giá chương trình và kế hoạch y tế 3 HSMG 697 Bảo hiểm sức khỏe và chăm sóc sức khỏe trả trước 3 HSMG 750 Hệ thống chăm sóc sức khỏe, tổ chức và quản lý 3 HSMG 752 Thực tập 3 HSMG 753 Các vấn đề chính sách trong chăm sóc sức khỏe 3 HSMG 755 Bộ Y tế 3

Cập nhật lần cuối Tháng Mười 2018

Giới thiệu về trường

The University of Baltimore provides innovative education in business, public affairs, the applied liberal arts and sciences, and law to serve the needs of a diverse population in an urban setting.

The University of Baltimore provides innovative education in business, public affairs, the applied liberal arts and sciences, and law to serve the needs of a diverse population in an urban setting. Đọc ít hơn