MBA nhân sự

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (HR

MBA trong tâm lý học quản lý là về việc hiểu một mối quan hệ cá nhân và con người. Đó là về làm việc đối với hành vi của con người tại nơi làm việc; tăng cường sự hiểu biết về các mối quan hệ của con người, và trong các khía cạnh con người của quản lý. Nó cung cấp một lợi thế hàng đầu của sự phát triển trong kiến thức tâm lý như được áp dụng để quản lý và tổ chức mọi người và công việc.

MBA này là chương trình chứng nhận kép bao gồm Văn bằng mở rộng sau đại học do CIQ, Vương quốc Anh và MBA (top-up) trao tặng bởi UCAM, Tây Ban Nha, được công nhận trên toàn thế giới là bằng cấp sau đại học hàng đầu trong lĩnh vực quản lý kinh doanh.

Điểm nổi bật chính của chương trình:

  • Chứng nhận kép
  • Có bằng MBA danh tiếng từ một trường đại học hàng đầu Tây Ban Nha
  • Giao hàng linh hoạt bởi các giảng viên chuyên gia từ Westford
  • Học tập từ bất kỳ địa điểm nào trên toàn thế giới
  • Được hỗ trợ bởi các tài nguyên học tập trực tuyến
  • Truy cập vào thư viện điện tử của Westford University College
  • Lựa chọn ba ngày bắt đầu: Tháng Chín, Tháng Một hoặc Tháng Ba / Tháng Tư cho phần đầu lên
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 7 các khóa học tại Westford University College »

Cập nhật lần cuối Tháng Ba 6, 2019
Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
12 tháng
Bán thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ

Ghi danh mở rộng

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date