MBA có trách nhiệm - Thạc sĩ quản lý và quản trị kinh doanh có trách nhiệm

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

CMI Business School es la primera Escuela de Negocios especializada en Responsabilidad Social Corporativa. Nuestra oferta formativa se basa en programas innovadores centrados en la Responsabilidad Soc ... Đọc thêm

CMI Business School es la primera Escuela de Negocios especializada en Responsabilidad Social Corporativa. Nuestra oferta formativa se basa en programas innovadores centrados en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Sostenibilidad, Innovación y Emprendimiento. Đọc ít hơn
Madrid
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.