MBA với chuyên môn trong quản lý nguồn nhân lực

Rushmore Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA với chuyên môn trong quản lý nguồn nhân lực

Rushmore Business School

MBA với Chuyên môn hóa trong quản lý nguồn nhân lực

Mô tả:

Các Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh với Chuyên môn hóa trong quản lý nguồn nhân lực được thiết kế để cung cấp mức độ cao về chuyên môn trong chiến lược quản lý nhân sự, lãnh đạo và ra quyết định. Nó chuẩn bị học sinh để xem các tổ chức từ góc độ toàn hệ thống và áp dụng tư duy chiến lược và phân tích quan trọng. Chương trình tích hợp cả hai cách tiếp cận thực tế (chuyên nghiệp) và lý thuyết với nhu cầu thay đổi của môi trường thế giới đang phát triển nhanh và cạnh tranh.

Kết quả học tập:

Sau khi hoàn thành khóa học này, đó là mong rằng sinh viên tốt nghiệp sẽ:

 • Có khả năng phân tích vấn đề nhân sự quốc tế quan trọng bao gồm các yếu tố văn hóa ảnh hưởng kinh doanh
 • Áp dụng các lý thuyết khác nhau và các phương pháp kết hợp với động lực nhân viên và tinh thần
 • Phân tích các quá trình ảnh hưởng đến việc kiểm soát và quản lý của các tổ chức
 • Có thể so sánh các khái niệm về trách nhiệm xã hội, tính toàn vẹn, và đạo đức kinh doanh

Triển vọng nghề nghiệp:

Các chương trình tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến ​​thức kinh doanh cần thiết để quản lý các chức năng nhân sự sẽ cho phép sinh viên học về trách nhiệm quản lý cấp cao trong lĩnh vực này.

Cấu trúc khóa học:

 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý tiếp thị
 • Quản lý chiến lược
 • Tài chính cho nhà quản lý
 • Lãnh đạo và quản lý phát triển
 • Quản lý thay đổi chiến lược
 • Quản lý nguồn nhân lực trong một môi trường toàn cầu
 • Hiệu suất và thưởng Quản lý
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Dự án Tư vấn Quản trị Kinh doanh

Yêu cầu nhập:

 • Một Danh hiệu Bằng từ một trường được công nhận
 • kinh nghiệm chuyên môn có liên quan hoặc bất kỳ tương đương

Sự kiện quan trọng

 • Trao Body: trường châu Âu kinh doanh (EBS), Paris
 • Khoa: Kinh doanh
 • Tiêu đề viết tắt: MBA HRM
 • Thời gian học: 1 năm (FT)
 • Học phí đầy đủ: 13 000 USD
 • Chế độ học: Toàn thời gian
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
13,000 USD
Học phí đầy đủ: 13 000 USD
Locations
Mauritius - Quatre Bornes, Plaines Wilhems District
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 8 2019
Mauritius - Quatre Bornes, Plaines Wilhems District
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ